Kedves Látogató!

„ Ha most összefogunk,
közös munkánkkal szép jövőt
építhetünk gyermekeinknek.”
/Kölcsey Ferenc/


Szeretettel köszöntöm a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapján. Intézményünk Herceghalom község közoktatási intézményeként ellátja az alapfokú nevelés és oktatás feladatát.

Célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, világosan megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen. Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

A partnerközpontú szemlélet kialakítása is kiemelt törekvéseink közé tartozik: a pedagógusok szülőkkel, diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése. Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaikat tisztelő, toleráns, a továbbtanulásra – akár egy egész életen át – is képes emberré, munkaerővé nevelni.

Hosszú távon szeretnénk, ha a mi iskolánk innovációval kiemelkedne a környékbeli iskolák közül, s elérné azt, hogy ide járni érdem legyen, s ne kötelességIskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat olyan légkörben neveljük, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk. Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.

Pedagógusaink számára fontos a tanulás szeretetének kialakítása, a személyes fejlődésnek, egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése.Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy kialakítsuk tanulóinkban az igényt az egészséges életmód és környezettudatos értékrend iránt.Egész iskolai közösségünk – diákok, tanárok, szülők – ezen célok megvalósításáért munkálkodik az intézményben.

A jövő iskolája nem egy hely, ahová tartunk, azt mi hozzuk létre.

Horváthné Gacsályi Marianna, intézményvezető


A Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola története


1903 óta eltelt idő alatt sok változás történt, de egy dolog változatlan maradt, a tanyasi oktatástól a mai napig odafigyelő, szeretetteljes, sokoldalú munka folyt és zajlik ma is.

Iskolánk múltja:

Iskolánk múltját Góg Mátyásné, igen tisztelt egykori igazgató  könyvéből a Herceghalom Monográfiájából ismerhetjük meg részletesen, melyet a milleniumi évforduló alkalmából adott ki a település önkormányzata és azóta is az egyetlen hitelt érdemlő alkotás, melyben  nyomon követhetjük a múlt emlékeit. Góg Mátyásné , Ági néni volt a nagybetűs igazgató iskolánk történetében. Ő az akire a jelenlegi tantestület is szívesen emlékezik, tisztelettel beszél az általa képviselt értékekről, szellemiségről, pedagógiáról, általa létrehozott önálló iskoláról, melyet közel 27 évig lelkiismeretesen vezetett.

Herceghalom 1990-ig nem volt önálló település, először Metternich uradalom, majd Biatorbágy külterülete, ill. társközsége. Ennek függvényében alakult az iskola helyzete is. 1903-ban alapították, egy tantermes összevont oktatásról olvashatunk. Iskolánk első vezetője Szapory István volt 1927-től, aki kántori feladatokat is ellátott. 50-60 diák is tanult az egy tanteremben.

Iskolánk nevének változásai is mutatják a hovatartozást: Herceghalompusztai gróf Sándor Mór Uradalmi Római Katolikus Népiskola-tól jutottunk el a Herceghalmi Általános Iskoláig. Közben tartoztunk Biatorbágyi Általános Iskolához is , mint tagintézmény. 

 • Herceghalompusztai gróf Sándor Mór Uradalmi Római Katolikus Népiskola
 • Herceghalomi Római Katolikus Népiskola
 • Állami Általános Iskola 
 • Biatorbágyi III. sz. Általános Iskola 
 • Általános Iskola 
 • Általános Iskola és Óvoda 
 • Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár (2009-2012)
 • Általános Iskola és Óvoda (2012-2013)
 • Herceghalmi Általános Iskola (2013-2016) 
 • Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2017-)

Az iskola igazgatói

1927-1965. Szapóry István

1965-1968. Horváth Jánosné

1968-1972. Ackermann Róbertné

1972-1990. Góg Mátyásné

1990-1991. Dr. Sigmond Béláné

1991-1999. Góg Mátyásné

1999-2003. Debreczeny Sándorné

2003-2007. Emődiné Nyári Rózsa

2007-2008. Richterné Bender Erika

2008-2009. Markos Katalin

2009-2013 Varga-Tóth Csaba

2013- Horváthné Gacsályi Marianna

Iskolánk fenntartója és működtetője 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

Hatalmas változáson ment keresztül intézményünk. Mind szervezeti felépítésében, mind működtetését tekintve. A herceghalmi Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár , egy közös igazgatású többcélú intézmény volt 2009-től a fenntartóváltásig , amelyben nagyon jól együttműködött, egymást erősítette, szakmailag, pedagógiailag kiegészítette a három intézményegység. Ez a szerkezeti forma az intézmények államosítását követően széthullott, mára külön intézményként működnek a községben. Herceghalom község önkormányzata úgy döntött, hogy (tekintettel a 3000 fő alatti településszámra, ill. az intézmény működtetésének költségeire) az intézmény fenntartásával együtt a működtetést is átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. 

Iskolánk jelene:

Az iskola évszázados története arra kötelez, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére.

Az értékőrzés mellett az értékteremtés vált kiemelkedő feladatunkká, s tesszük mindezt úgy, hogy szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

Küldetésnyilatkozat alapján célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára

 • modern körülmények között,
 • világosan megfogalmazott tartalmakkal,
 • megfelelő eszközökkel,
 • felkészült pedagógusokkal történjen.

Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyerek adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

Egy iskola akkor jó, ha hordoz magában általános és csak önmagára jellemző értékeket. 

Ha kialakítja saját arculatát. Közösséget formál, alakít. Ez nem csak külsőségekben, hanem belső értékekben is megjelenik. 

Vegyük számba értékeinket. Mi tartozik ma a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értékei közé?
Milyen a mi iskolánk?

Első osztályban Meixner módszerrel és Mese-zene programmal tanítjuk olvasni és írni a gyerekeket.

– Első- második osztályban sakk- logika tantárggyal fejlesztjük a logikus gondolkodást.

Alsó tagozaton egész napos oktatási formában működünk, ami többszöri pihenést tesz lehetővé, egy-egy koncentráltabb munka után. 

Modern és játékos tanulásszervezési módokat alkalmazunk: kooperatív tanulási technikák, kompetencia alapú oktatás, élménypedagógia

– Komplex Alapprogram alkalmazása: Tanulni élmény! – program: játékos, élményalapú tanulás, együttműködés, vélemény-formálás, közösségben gondolkodás. 

Művészeti oktatást vehetnek igénybe tanulóink, már az első évtől kezdve. (Zene – képző- és táncművészeti tanszakok.)

– A gyerekek felzárkóztatását szakemberek: logopédus, szociális segítő, pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus látják el.

– A tanórán kívüli tevékenységet a délutáni foglalkozások sokszínűsége jellemzi: angol, varrás, horgolás, kreatív játékok, sakk, fitnesz, kosárlabda, foci, diáksportkör, táltos-tréning, tömegsport, kempo, ÖKO szakkör, kézilabda, röplabda, iskolaújság szerkesztés, tanulószoba, Logiscool

– Negyedik osztálytól csoportbontásban tanulják diákjaink az angol nyelvet.

Differenciált csoportban tanulják felsőseink a matematikát.

– Iskolánk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont, tehetséggondozásunk területei:

 • Észjátékok kreatívan (tehetségsegítő gyakorlat) 
 • Játszva könnyebb (logikus gondolkodás fejlesztése) 
 • Táltos tréning (Tehetségkibontakoztatás)
 • Sakk-Logika program
 • Történelem másképp
 • Tér-Zene-Tánc (Alapfokú Művészeti Iskola) 
 • TermTudorok (komplex természettudományos tehetséggondozás)

Iskolánk jövője:

Herceghalom község jövője a felnövekvő nemzedék kezében van, fontos, hogy köznevelési, közoktatási intézményeiben biztosítva legyen a magas színvonalú szakmai képzés mellett az infrastruktúra fejlesztéseAz a célunk, hogy a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy olyan hely legyen, ahol jó diáknak lenni, ahol szívesen dolgoznak a tanárok , elégedettek a szülők, ahol minden lehetőség adott arra, hogy diákjaink a legsokoldalúbb fejlesztést kapják. 

Kapcsolódó dokumentumok: