Észjátékok kreatívan

Tehetségsegítő gyakorlatok alkalmazása tanórán kívüli foglalkozásokon – Enyedi Judit Program célja: Közösségépítés Kreatív kézműves ötletek erősítése Matematika iránti érdeklődés növelése Logikus, kreatív gondolkodás fejlesztése Önálló problémamegoldás Szabadidő hasznos eltöltése

Játszva könnyebb

Logikus gondolkodás fejlesztése tanórai és tanórán kívüli foglalkozáson – Enyedi Judit Program célja: A tanulók matematikai készségeinek és a tantárgyi ismereteinek fejlesztése, a matematika iránti érdeklődés növelése, logikus, kreatív gondolkodás fejlesztése, alternatív megoldások keresése

Táltos tréning

Tehetségkibontakoztatás  – Peregi-Buzár Valéria Program célja: Elmélyült, kreativitás és intuíció fejlesztő gyakorlatok 

Történelem másképp

Történelmi villanások: Villanókártyák és egyéb élménymódszerek a történelem órán – Nagy Lajos Program célja: A történelem iránt érdeklődő diákok készségfejlesztése

Tér – Zene – Tánc

Tehetséggondozó Program az Alapfokú Művészeti Iskola tanáraival  Tehetségterület:  testi-kinesztetikus  térbeli-vizuális  zenei  Program célja: Komplex képességfejlesztés megvalósítása a zenei, képzőművészeti és néptánc területen Célcsoport: 6-14Program óraszáma: heti rendszerességgel, esetleg tömbösítve (36 óra)Résztvevők száma: 10-15 tanuló alkalmanként, területre történő beválogatás alapján Beválogatás