Alsó tagozat 2022/23 I. félév

HÉTFŐ            
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00magyarmagyarmagyarmagyarmatematikamagyarmatematikatestnevelés/benti
2. 9.15-10.00magyarmagyarmagyartestneveléskörnyezeténekönálló/szabadmatematika
3. 10.15-11.00önálló/szabadönálló/szabadönálló/szabadmagyarénektestneveléstestnevelésmagyar
4. 11.15-12.00énekrajzLA- logika PeregiBVéletviteltestnevelésmatematikamagyar /logika2amagyar
5. 12.15-13.00ebéd/ napközi 3aebédebédLA-logika PeregiBVnapközi (ebéd)MolnárBmatematikaebéd /logika2bének
6. 13.15-14.00matematika/napközi3amatematikamatematikanapközi (ebéd) PÁnapközi MolnárBnapközi (ebéd) IllyésAmagyarangolangol/hon és nép 6.o
7. 14.15-15.00önálló/szabad/napközi 3aönálló/szabadönálló/szabadnapközi PÁnapközi MolnárBnapközi IllyésAangolnapközi (ebéd) EÉ
8. 15.15-16.00testnevelés/ napközi3atestneveléstestnevelésnapközi PÁnapközi MolnárBnapközi IllyésAönálló/szabadnapközi EÉ
KEDDmagyar/tesi3a
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00matematikamagyarmagyar/tesi3amagyartestnevelés néptánc MayerOmatematikamatematikamagyar
2. 9.15-10.00önálló/szabadmagyarmagyar/rajz3amagyarrajzkörnyezetönálló/szabadmatematika
3. 10.15-11.00testnevelésönálló/szabadönálló/szabadmatematika /fejlesztésmagyar ZsKtechnikatestnevelés/magyar3atestnevelés néptánc MayerO
4. 11.15-12.00technikarajzrajzTA- testnevelés néptánc MayerOmagyar ZsK/info 3bDA- digitális kultúra JÁebéd /magyar3amagyar
5. 12.15-13.00ebédebédTA- testnevelés néptánc MayerOénekrajznapközi (ebéd) IllyésAmagyarrajz
6. 13.15-14.00magyarmatematikaebédnapközi (ebéd) PeregiBVnapközi (ebéd) JÁtestnevelés (néptánc) MayerOmagyar/ napközi2brajz
7. 14.15-15.00önálló/szabadönálló/szabadmatematikanapközi PeregiBVnapközi JÁnapközi TenkelynéEönálló/szabad /napközi2bnapközi (ebéd) EÉ
8. 15.15-16.00ÉA- kultúrfoglalkozástestneveléséneknapközi PeregiBVnapközi JÁnapközi TenkelynéEének/napközi2bnapköziEÉ
SZERDA
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00magyarmagyarmagyarmatematikamatematikamagyarmagyarangolangol
2. 9.15-10.00magyarmagyarmagyartestneveléstechnikamagyarmagyarmatematika
3. 10.15-11.00önálló/szabadönálló/szabadönálló/szabadmagyartestneveléstestnevelésönálló/szabadének
4. 11.15-12.00énekmunkafoglalkozástestnevelésrajzmagyar ZsKrajzangol PM/SB/magyar3atestnevelés
5. 12.15-13.00ebédebédebédebédmagyar ZsK /info4brajzebéd/magyar 3ainformatika JÁ
6. 13.15-14.00matematikatechnika /napközi4berkölcstan Füleki Bnapközi (ebéd) JÁnapközi (ebéd) TenkelynéEmatematikanapközi (ebéd) BaloghnéVÉ
7. 14.15-15.00erkölcstanerkölcstan/napközi4bönálló/szabadnapközinapközi JÁnapközi TenkelynéEtestnevelésnapközi BaloghnéVÉ
8. 15.15-16.00önálló/szabadtestnevelés/ napközi4brajznapközinapközi JÁnapközi TenkelynéEönálló sznapközi BaloghnéVÉ
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.4.
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00matematikamatematikamatematikamatematikamagyar ZsKmagyarangol /magyar3amagyar
2. 9.15-10.00önálló/szabadönálló/szabadönálló/szabadmagyarmagyar ZsK/ info4amagyarinformatikaJÁ/magyar3amatematika
3. 10.15-11.00TA- testnevelés néptánc MayerOénekénekmagyarmatekénekerkölcstan Zsohár Kati
4. 11.15-12.00LA- logika PVTA-testnevelés néptánc MayerOmagyartestneveléstestneveléstestnevelésmagyar/logika1atestnevelés
5. 12.15-13.00ebédLA- logika PVebédénekebédnapközi (ebéd)önálló/szabad /logika1btechnika
6. 13.15-14.00magyar/ napközi2bebédönálló/szabadnapközi (ebéd) BartaVerkölcstanerkölcstanebédangolangol
7. 14.15-15.00önálló/szabad/ napközi2bmagyar/naközi 4btestnevelésnapközi BartaVnapközi J.Áginapközitestnevelés (néptánc)MayerOnapközi (ebéd) LányinéBI
8. 15.15-16.00testnevelés/ napközi2bönálló/szabad/napközi4bÉA- kultúrfoglalkozásnapközi BartaVnapközi J.Áginapközitechnikanapközi LányinéBI
PÉNTEK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.4.
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00magyarmatematikamatematikamatematikamatematikamagyarmatematikamagyar
2. 9.15-10.00magyarönálló/szabadönálló/szabadrajzDA- digitális kultúramagyarkörnyezettestnevelés/benti
3. 10.15-11.00önálló/szabadtestneveléstechnikamagyarénektestnevelésönálló/szabadkörnyezet
4. 11.15-12.00rajz/ tesi2bénekDA-heti értékeléstestnevelés BartaVmagyar ZsKmatematikatestnevelés/magyar3amagyar
5. 12.15-13.00rajz/ napközi2bebéd /napközi4bebédnapközi (ebéd) BartaVtestnevelés (b) Petőné ÖEnapközi IllyésAebédnapközi (ebéd) Lányiné B I
6. 13.15-14.00ebédmagyar /napközi4bmagyar/ napközi3anapközi Poros Ánapközi (ebéd) Pethőné ÖEnapközi (ebéd) IllyésAéneknapközi Lányiné B I
7. 14.15-15.00testnevelésönálló/szabad/ napközi4bönálló/szabad/ napközi3anapközi Poros Ánapközi Pethőné ÖEnapközi IllyésArajznapközi LányinéBI
8. 15.15-16.00DA-heti értékelésDA- heti értékelés/ napközi4btestnevelés/ napközi3anapközi Poros Ánapközi Pethőné ÖEnapközi IllyésArajznapközi LányinéBI
KOMPLEX ALAPPROGRAM ÓRÁIMegfeleltetés saját programjainkkal
DFHT- val megvalósított tanóra(20%)differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban-önálló szabad
TA- testnevelés alapú alprogramséta, tömegsport, sportkör, néptánc, kézilabda
ÉA- életgyakorlat alapú alprogramkultúr- és munkafoglalkozás, egészségnevelés, környezettudatosság
DA-digitális alapú alprograminformatika, heti értékelés, a tanórák digitális tananyagtartalma, digitális oktatás valamennyi órája
LA- logika alapú alprogramsakk-logika órák, matematika korrepetálás, képességfejlesztés, tehetséggondozás
MA-művészetalapú alprogramművészeti iskola órái
TÓ- te órád szakkörök, önálló szabad
RÁ- ráhangolódásreggeli beszélgetőkör
KIP-es tanórák (10%)

Felső tagozat 2022/23 I. félév

HÉTFŐ          
oszt/óra5. 6.7.a7.b8.
0.informatika
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00matematikamatematikamagyarangolangolrajzének
2. 9.15-10.00angolangolénekmatematikamatematikakorrep németmagyar
3. 10.15-11.00magyarmatematikamatematikatestnevelésénekangolangol
4. 11.15-12.00testnevelésangolangolénekmagyar fizika
5. 12.15-13.00énektestnevelésmagyarangolangolmatematikamatematika
6. 13.15-14.00énekhon és népism. EÉfizikatestnevelés
7. 14.15-15.00
8. 15.15-16.00
KEDD
oszt/óra5. 6.7.a7.b8.
0.
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)testnevelés K
1. 8.15-9.00informatikamagyarföldrajzkémia
2. 9.15-10.00természetismeretmagyarmatematikamatematikaosztályfőnökitestnevelés
3. 10.15-11.00magyartermészetismeretkémiamatematikamatematikaosztályfőnöki
4. 11.15-12.00technikamatematikamatematikaangolangoltechnikabiológia
5. 12.15-13.00matematikamatematikatestnevelés Kbiológiaföldrajzmagyar
6. 13.15-14.00testnevelés Kangolangolelőkészítő
7. 14.15-15.00kémia
8. 15.15-16.00
SZERDA
oszt/óra5. 6.7.a7.b8.
0.testnevelés Kmatek elők.matek elők.
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00testnevelés Útörténelemmagyartestnevelésfizika
2. 9.15-10.00testnevelés Úangolangoltörténelemmagyarmatematikamatematika
3. 10.15-11.00matematikamatematikaosztályfőnökiangolangoltörténelemmagyar
4. 11.15-12.00magyartestnevelésmatematikamatematikamatekmatematikatörténelem
5. 12.15-13.00angolangolmatematikamatematikatechnikamagyartestnevelés
6. 13.15-14.00történelemtechnikafizikaangolangol
7. 14.15-15.00német
8. 15.15-16.00
CSÜTÖRTÖK
oszt/óra5. 6.a.7.a7.b8.
0.informatika
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00matematikamatematikainformatikatestneveléskémiaerkölcstan
2. 9.15-10.00természetismereterkölcstantestnevelésangolangolmatematikamatematika
3. 10.15-11.00angolangolmagyarfizikaföldrajzkémia
4. 11.15-12.00erkölcstanmatematikamatematikamagyarbiológiaangolangol
5. 12.15-13.00testnevelésangolangolerkölcstantestnevelés K
6. 13.15-14.00osztályfőnökitestnevelés Kkémiatestnevelés
7. 14.15-15.00
8. 15.15-16.00
PÉNTEK
oszt/óra5. 6.7.a7.b8.
0.testnevelés K
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00történelemrajzosztályfőnökitestnevelésföldrajz
2. 9.15-10.00természetismerettermészetismeretrajzangolangoltörténelem
3. 10.15-11.00testneveléstestneveléstörténelemrajzmagyar
4. 11.15-12.00osztályfőnökiangolangolmagyartörténelemrajz
5. 12.15-13.00technikatörténelemangolangolmagyar
6. 13.15-14.00angolangol
7. 14.15-15.00
8. 15.15-16.00