Alsó tagozat 2023/24 I. félév


iskolaotthoniskolaotthon2iskolaotthon3iskolaotthon2iskolaotthon3napköziotthonnapköziotthon2napköziotthon3
OSZTÁLY 2023/2024 (I. fv.)Peregi-Buzár ValériaElbertné Szekeres ÉvaMolnár Barbara EszterBaloghné Várkonyi ÉvaFarkasné Bíró KláraSzékelyné Füleki BeátaJuhászné Schrauf ÁgnesTenkelyné Drabon Erika
Záhorszkyné Varga BorbálaFuchs EnikőBarta VikróriaLányiné Balogh IldikóPethőné Ötvös Edina
HÉTFŐ
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Magyar i.magyar i. magyar i.matematikaMagyar i.Magyar i.Matematikamagyar nyelvtan
2. 9.15-10.00Magyar ny.magyar ny.magyar ny.önállóMagyar ny.Magyar nyMatematikaének
3. 10.15-11.00Önállóönállóönálló/KÉPZŐ 1.testnevelésÖnállótestnevelésDigitális kult.testnevelés benti
4. 11.15-12.00Technikarajzének/KÉPZŐ 2.énekTestnev/környezet 4bénekÉnekkörnyezet PE
5. 12.15-13.00Ebédebéd/5.b tesiebéd/ 4.b matematikaebédEbédmatematika AÁ/fejlesztésTestnevelésmatematika BV
6. 13.15-14.00Matematikamatematikamatematika/napközi 4.airodalom / napközi 4.bMatematikanapközi PÁnapközi MBnapközi BIangol/hon és nép 6.o
7. 14.15-15.00Önálló/napközi 3.bönállóönálló/napközi 4.anyelvtan/ napközi 4.bÖnállónapközi ZBnapközi MBnapközi BI
8. 15.15-16.00Testnevelés/napközi 3.btestneveléstestnevelés/napközi 4.aönálló/ napközi 4.bÉneknapközi ZBnapközi MBnapközi BI
KEDDsakk szakkörsakk szakkör
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Magyar i.matematikamatematikairodalomMatematikamatematika AÁMagyar irodalom ZImagyar nyelvtan
2. 9.15-10.00Magyar ny.önállóönállónyelvtanÖnállótestnevelésMagyar nyelvtan ZImagyar irodalom
3. 10.15-11.00ÖnállótestneveléstechnikaönállóTechnikaMagyar ny.angol PM/angol AÁkinti testnevelés
4. 11.15-12.00Rajzénekebédmunkafoglalkozásnéptánc/tesi 4adigitális JÁtestnevelés PE/dig 3b
Szeretném megkapni, ha lehet
======
ének
5. 12.15-13.00Ebédebédmagyar ny.ebédEbédnapközi PÁnéptánc/dig4bdigitális JÁ
6. 13.15-14.00Matematikanéptánc/tesi 5bkultúrfoglalk/ebéd 4.atestnevelésMagyar ny.napközi PÁnapközi MBnapközi TE
7. 14.15-15.00Testnevelés Bmagyar i./ tanulószobaönálló/KÉPZŐ 3.matematika/napközi 4.bÖnállónapközi PÁnapközi JÁnapközi BÉ
8. 15.15-16.00Önállóönálló/ tanulószobatestnevelés/KÉPZŐ 3.önálló/ napközi 4.bSportfoglalkozásnapközi PÁnapközi JÁnapközi BÉ
SZERDA
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Matematikamagyar i.matematikamatematikaMatematikatestnevelésMatematikamagyar nyelvtanangol
2. 9.15-10.00Önállómagyar ny.testnevelés teremönállóKörnyezetMagyar i.Énekmagyar irodalom
3. 10.15-11.00TestneveléssétaönállótestnevelésrajzKörnyezetangol PM/angol AÁrajz
4. 11.15-12.00Magyar ny.technikaebédénekönállóÉletvitel Magyar irodalom ZItesi kinti
5. 12.15-13.00Ebéd/sakk 2aebédsakk/matematika 4.bebédEbédmatematika AÁ/fejlesztésMagyar nyelvtan ZImatematika BV
6. 13.15-14.00erkölcstan/sakk 2berkölcstanmagyar i./napközi 3.bsakk/napközi 4.bÖnálló/napközi 4anapközi BVikinapközi PEnapközi BI
7. 14.15-15.00Rajz/T.g.5.omagyar ny/tanulószobaerkölcstan/hittan/KÉPZŐ 4.erkölcstan/ napközi 4.btestnevelés 3a/napközi 4anapközi PÁnapközi PEnapközi BI
8. 15.15-16.00Önálló/T.g.4.oönálló/ tanulószobaönálló/KÉPZŐ 4.rajz/ napközi 4.bKultúrfoglalkozás/napközi 4anapközi PÁnapközi PEnapközi BI
CSÜTÖRTÖKsakk szakkörsakk szakkör
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Magyar i. matematikamatematikairodalomMagyar i.néptáncMagyar irodalom ZIangol PM/angol AÁ
2. 9.15-10.00Magyar ny.önállóönállónyelvtanMagyar ny.matematika AÁMagyar nyelvtan ZInéptánc
3. 10.15-11.00Önállóéneknéptánc/matematika 4.bönállóerkölcstan/hittanFB/FEJLESZTÉSerkölcstan/hittanMagyar nyelvtan /fogalm. ZImatematika BV
4. 11.15-12.00Ebédtestnevelésmagyar i.rajzönálló szmagyar ny/fogalm.erkölcstan/hittanerkölcstan/hittan
5. 12.15-13.00néptánc/sakk 1bsakkebédebédebéd/tesi 4aénekTestnevelés PE/technika 4btechnika JÁ
6. 13.15-14.00sakkebédmagyar ny.néptáncdigitális JÁ/napközi 4a/fejlesztésnapközi PÁnapközi PE/dig 3anapközi TEangol
7. 14.15-15.00Ének-zenemagyar ny./napközi 4.brajz/KÉPZŐ F.matematikaTestnevelésnapközi FBnapközi FEnapközi TE
8. 15.15-16.00Kultúrfoglalkozásönálló/napközi 4.brajz/KÉPZŐ F.önállóRajznapközi FBnapközi FEnapközi TE
PÉNTEK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Matematikamatematikamagyar i.technikaMagyar i.Magyar i.Matematikaangol PM/angol AÁ
2. 9.15-10.00Önállóönállómagyar ny.munkafoglalkozásMagyar ny.Magyar ny.Környezetmagyar nyelvtan/fogalmazás
3. 10.15-11.00Ének-zenetestnevelésönállótestnevelésÖnállórajzRajzmagyar irodalom
4. 11.15-12.00TestneveléskultúrfoglalkozásénekirodalomTestnevelésrajzTechnikatestnevelés benti
5. 12.15-13.00ebédebéd/ tesi 5.bebéd/matematika 4.bebédEbédtestnevelésTestnevelésmatematika BV
6. 13.15-14.00Magyar i.magyar i.testnevelés teremnyelvtanMatematikanapközi FBnapközi JÁnapközi TE
7. 14.15-15.00Önállórajztestnevelés teremönállóÖnállónapközi FBnapközi JÁnapközi TE
8. 15.15-16.00Heti értékelésönállóheti értékelésheti értékelésÉneknapközi FBnapközi JÁnapközi TE
KOMPLEX ALAPPROGRAM ÓRÁIMegfeleltetés saját programjainkkal
DFHT- val megvalósított tanóra(20%)differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban-önálló szabad
TA- testnevelés alapú alprogramséta, tömegsport, sportkör, néptánc, kézilabda
ÉA- életgyakorlat alapú alprogramkultúr- és munkafoglalkozás, egészségnevelés, környezettudatosság
DA-digitális alapú alprograminformatika, heti értékelés, a tanórák digitális tananyagtartalma, digitális oktatás valamennyi órája
LA- logika alapú alprogramsakk-logika órák, matematika korrepetálás, képességfejlesztés, tehetséggondozás
MA-művészetalapú alprogramművészeti iskola órái
TÓ- te órád szakkörök, önálló szabad
RÁ- ráhangolódásreggeli beszélgetőkör
KIP-es tanórák (10%)

Felső tagozat 2023/24 I. félév


Column1iskolaotthoniskolaotthon2iskolaotthon3iskolaotthon2iskolaotthon3napköziotthonnapköziotthon2napköziotthon3
OSZTÁLY 2023/2024 (I. fv.)Peregi-Buzár ValériaElbertné Szekeres ÉvaMolnár Barbara EszterBaloghné Várkonyi ÉvaFarkasné Bíró KláraSzékelyné Füleki BeátaJuhászné Schrauf ÁgnesTenkelyné Drabon Erika
Záhorszkyné Varga BorbálaFuchs EnikőBarta VikróriaLányiné Balogh IldikóPethőné Ötvös Edina
HÉTFŐ
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Magyar i.magyar i. magyar i.matematikaMagyar i.Magyar i.Matematikamagyar nyelvtan
2. 9.15-10.00Magyar ny.magyar ny.magyar ny.önállóMagyar ny.Magyar nyMatematikaének
3. 10.15-11.00Önállóönállóönálló/KÉPZŐ 1.testnevelésÖnállótestnevelésDigitális kult.testnevelés benti
4. 11.15-12.00Technikarajzének/KÉPZŐ 2.énekTestnev/környezet 4bénekÉnekkörnyezet PE
5. 12.15-13.00Ebédebéd/5.b tesiebéd/ 4.b matematikaebédEbédmatematika AÁ/fejlesztésTestnevelésmatematika BV
6. 13.15-14.00Matematikamatematikamatematika/napközi 4.airodalom / napközi 4.bMatematikanapközi PÁnapközi MBnapközi BIangol/hon és nép 6.o
7. 14.15-15.00Önálló/napközi 3.bönállóönálló/napközi 4.anyelvtan/ napközi 4.bÖnállónapközi ZBnapközi MBnapközi BI
8. 15.15-16.00Testnevelés/napközi 3.btestneveléstestnevelés/napközi 4.aönálló/ napközi 4.bÉneknapközi ZBnapközi MBnapközi BI
KEDDsakk szakkörsakk szakkör
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Magyar i.matematikamatematikairodalomMatematikamatematika AÁMagyar irodalom ZImagyar nyelvtan
2. 9.15-10.00Magyar ny.önállóönállónyelvtanÖnállótestnevelésMagyar nyelvtan ZImagyar irodalom
3. 10.15-11.00ÖnállótestneveléstechnikaönállóTechnikaMagyar ny.angol PM/angol AÁkinti testnevelés
4. 11.15-12.00Rajzénekebédmunkafoglalkozásnéptánc/tesi 4adigitális JÁtestnevelés PE/dig 3b
Szeretném megkapni, ha lehet
======
ének
5. 12.15-13.00Ebédebédmagyar ny.ebédEbédnapközi PÁnéptánc/dig4bdigitális JÁ
6. 13.15-14.00Matematikanéptánc/tesi 5bkultúrfoglalk/ebéd 4.atestnevelésMagyar ny.napközi PÁnapközi MBnapközi TE
7. 14.15-15.00Testnevelés Bmagyar i./ tanulószobaönálló/KÉPZŐ 3.matematika/napközi 4.bÖnállónapközi PÁnapközi JÁnapközi BÉ
8. 15.15-16.00Önállóönálló/ tanulószobatestnevelés/KÉPZŐ 3.önálló/ napközi 4.bSportfoglalkozásnapközi PÁnapközi JÁnapközi BÉ
SZERDA
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Matematikamagyar i.matematikamatematikaMatematikatestnevelésMatematikamagyar nyelvtanangol
2. 9.15-10.00Önállómagyar ny.testnevelés teremönállóKörnyezetMagyar i.Énekmagyar irodalom
3. 10.15-11.00TestneveléssétaönállótestnevelésrajzKörnyezetangol PM/angol AÁrajz
4. 11.15-12.00Magyar ny.technikaebédénekönállóÉletvitel Magyar irodalom ZItesi kinti
5. 12.15-13.00Ebéd/sakk 2aebédsakk/matematika 4.bebédEbédmatematika AÁ/fejlesztésMagyar nyelvtan ZImatematika BV
6. 13.15-14.00erkölcstan/sakk 2berkölcstanmagyar i./napközi 3.bsakk/napközi 4.bÖnálló/napközi 4anapközi BVikinapközi PEnapközi BI
7. 14.15-15.00Rajz/T.g.5.omagyar ny/tanulószobaerkölcstan/hittan/KÉPZŐ 4.erkölcstan/ napközi 4.btestnevelés 3a/napközi 4anapközi PÁnapközi PEnapközi BI
8. 15.15-16.00Önálló/T.g.4.oönálló/ tanulószobaönálló/KÉPZŐ 4.rajz/ napközi 4.bKultúrfoglalkozás/napközi 4anapközi PÁnapközi PEnapközi BI
CSÜTÖRTÖKsakk szakkörsakk szakkör
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Magyar i. matematikamatematikairodalomMagyar i.néptáncMagyar irodalom ZIangol PM/angol AÁ
2. 9.15-10.00Magyar ny.önállóönállónyelvtanMagyar ny.matematika AÁMagyar nyelvtan ZInéptánc
3. 10.15-11.00Önállóéneknéptánc/matematika 4.bönállóerkölcstan/hittanFB/FEJLESZTÉSerkölcstan/hittanMagyar nyelvtan /fogalm. ZImatematika BV
4. 11.15-12.00Ebédtestnevelésmagyar i.rajzönálló szmagyar ny/fogalm.erkölcstan/hittanerkölcstan/hittan
5. 12.15-13.00néptánc/sakk 1bsakkebédebédebéd/tesi 4aénekTestnevelés PE/technika 4btechnika JÁ
6. 13.15-14.00sakkebédmagyar ny.néptáncdigitális JÁ/napközi 4a/fejlesztésnapközi PÁnapközi PE/dig 3anapközi TEangol
7. 14.15-15.00Ének-zenemagyar ny./napközi 4.brajz/KÉPZŐ F.matematikaTestnevelésnapközi FBnapközi FEnapközi TE
8. 15.15-16.00Kultúrfoglalkozásönálló/napközi 4.brajz/KÉPZŐ F.önállóRajznapközi FBnapközi FEnapközi TE
PÉNTEK
oszt/óra1.a1.b2.a2.b3.a3.b4.a4.b
Reggeli beszélgetőkör(8.00-8.15)
1. 8.15-9.00Matematikamatematikamagyar i.technikaMagyar i.Magyar i.Matematikaangol PM/angol AÁ
2. 9.15-10.00Önállóönállómagyar ny.munkafoglalkozásMagyar ny.Magyar ny.Környezetmagyar nyelvtan/fogalmazás
3. 10.15-11.00Ének-zenetestnevelésönállótestnevelésÖnállórajzRajzmagyar irodalom
4. 11.15-12.00TestneveléskultúrfoglalkozásénekirodalomTestnevelésrajzTechnikatestnevelés benti
5. 12.15-13.00ebédebéd/ tesi 5.bebéd/matematika 4.bebédEbédtestnevelésTestnevelésmatematika BV
6. 13.15-14.00Magyar i.magyar i.testnevelés teremnyelvtanMatematikanapközi FBnapközi JÁnapközi TE
7. 14.15-15.00Önállórajztestnevelés teremönállóÖnállónapközi FBnapközi JÁnapközi TE
8. 15.15-16.00Heti értékelésönállóheti értékelésheti értékelésÉneknapközi FBnapközi JÁnapközi TE
KOMPLEX ALAPPROGRAM ÓRÁIMegfeleltetés saját programjainkkal
DFHT- val megvalósított tanóra(20%)differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportokban-önálló szabad
TA- testnevelés alapú alprogramséta, tömegsport, sportkör, néptánc, kézilabda
ÉA- életgyakorlat alapú alprogramkultúr- és munkafoglalkozás, egészségnevelés, környezettudatosság
DA-digitális alapú alprograminformatika, heti értékelés, a tanórák digitális tananyagtartalma, digitális oktatás valamennyi órája
LA- logika alapú alprogramsakk-logika órák, matematika korrepetálás, képességfejlesztés, tehetséggondozás
MA-művészetalapú alprogramművészeti iskola órái
TÓ- te órád szakkörök, önálló szabad
RÁ- ráhangolódásreggeli beszélgetőkör
KIP-es tanórák (10%)