Aczél Ágnes

tanító, angoltanár

Baloghné Várkonyi Éva

tanító, mentorpedagógus

Barta Viktória

tanító

Daróczi Györgyné

tanító, nyugdíjas pedagógus

Elbertné Szekeres Éva

tanító 

Enyedi Judit

matematika, fizika, informatika szakos tanár, szakmai nevelési-oktatási intézményvezető-helyettes, mesterpedagógus 

Farkasné Bíró Klára

tanító, gyógypedagógus,
alsó tagozatos munkaközösség-vezető, mentorpedagógus

Horváthné Gacsályi Marianna

tanító, intézményvezető, mesterpedagógus 

Juhászné Schrauf Ágnes

tanító informatika szakkal,
német- és hittan tanár

Lányiné Balogh Ildikó

tanító

Lévai Rita

tanító- vizuális nevelést oktató- képzőművészeti tanszak vezető

Molnár Barbara Eszter

tanító – német nyelv oktató

Molnárné Pais Mariann

tanító- angol nyelv oktató

Nagy Lajos

angol-történelem szakos tanár, kreatív művészeti intézményvezető-helyettes, mesterpadagógus

Peregi-Buzár Valéria

tanító, sakk-logika oktató

Pethőné Ötvös Edina

tanító

Széchenyi Zoltán

földrajz – testnevelés szakos tanár

Széchenyi Zoltánné

matematika – testnevelés – gyógytestnevelés szakos tanár

Tenkelyné Drabon Erika

tanító

Tóthné Tauber Andrea

kémia és biológia szakos tanár, tehetséggondozó munkaközösség vezető

Zsohárné Stricker Katalin

tanító