Aczél Ágnes

tanító, angoltanár

Baloghné Várkonyi Éva

tanító, mentorpedagógus

Barta Viktória

tanító

Daróczi Györgyné

tanító, nyugdíjas pedagógus

Elbertné Szekeres Éva

tanító 

Enyedi Judit

matematika, fizika, informatika szakos tanár, szakmai nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, mesterpedagógus-szakértő

Farkasné Bíró Klára

tanító, gyógypedagógus,
alsó tagozatos munkaközösség-vezető, mentorpedagógus

Furikné Kiss Mónika

magyar szakos tanár

Horváthné Gacsályi Marianna

 igazgató, tanító, mesterpedagógus

Juhászné Schrauf Ágnes

tanító informatika szakkal,
német- és hittan tanár

Lányiné Balogh Ildikó

tanító

Molnár Barbara Eszter

tanító – német nyelv oktató

Molnárné Pais Mariann

tanító- angol nyelv oktató

Nagy Lajos

angol-történelem szakos tanár, kreatív művészeti igazgatóhelyettes, mesterpedagógus-szakértő

Peregi-Buzár Valéria

tanító, sakk-logika oktató

Pethőné Ötvös Edina

tanító

Széchenyi Zoltán

földrajz – testnevelés szakos tanár

Széchenyi Zoltánné

matematika – testnevelés – gyógytestnevelés szakos tanár

Székelyné Füleki Beáta

tanító, fejlesztő pedagógus

Tenkelyné Drabon Erika

tanító

Tóthné Tauber Andrea

kémia és biológia szakos tanár

Zentai Ida

Kazinczy-díjas magyartanár, kommunikáció szakos mestertanár, mentorpedagógus

Zsohárné Stricker Katalin

tanító, nyugdíjas pedagógus