• Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai
 • Tájékoztató a felvételi lehetőségről, beiratkozás idejéről:
  Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell beíratni.
 • A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
  Az intézmény a tanulók számára szorgalmi időben, munkanapokon: 715-19h óráig tart nyitva.
  A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt eseti kérelmek alapján. A tanulók szervezett programokon tanári felügyelettel, ettől eltérő időpontban is részt vehetnek a foglalkozásokon.
  Nyitva tartás a munkatársak részére 6-20 óráig. Akinek a munkarendje ettől eltérő, a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint tartózkodhat az intézményben.
  Nyitva tartás alatti felügyelet:
  Minden tanulónk felügyeletét biztosítjuk a délelőtti tanítási órák ideje alatt. Az alsó tagozatos tanulók /iskolaotthon/ felügyeletét egész nap, reggel 8-tól délután 5 óráig biztosítjuk. Felső tagozaton tanulószobai foglalkozás 13-16 óráig tart. A szakköri foglalkozásra a tanulók délután visszajönnek, kivételt képeznek a bejáró tanulók, akik itt maradnak. Ezeknek a gyerekeknek a felügyeletét tanulószobai időn túl nem tudjuk vállalni.
  Tanítási szünetek alatti felügyelet:
  A tanítás nélküli munkanapokon, az őszi, tavaszi és a téli szünet alatt biztosítjuk a gyermekfelügyeletet a törvényi előírásnak megfelelően – szülő írásos kérelme alapján.
 • A fenntartó által engedélyezett osztályok száma =>>