Tisztelt Szülők! Leendő első osztályosaink!

Szeretettel köszöntöm Önöket és a leendő első osztályos gyermekeiket, akik az idei évben döntenek az iskolaválasztásról, ami minden család életében fontos esemény.
Sajnos a járványügyi helyzet nem engedi meg a személyes találkozást, szülői értekezleteket, nyílt órákat, hagyományos Gergely-járás programsorozatunkat, iskolabemutatásunkat.
Ahhoz, hogy Önök nyugodt szívvel tudjanak iskolát választani gyermeküknek, mi mindenképpen szeretnénk megmutatni, hogy milyen a mi iskolánk! Kövessék figyelemmel iskolánk honlapját, melyen az Iskolanyitogató fül alatt megtalálják a legfrissebb információkat.

Folyamatosan töltjük fel a bemutatkozó tájékoztatóinkat.

Remélem iskolánk elnyeri tetszésüket.

Alapelvünk: A gyermekek környezetében legyen ott a sok lehetőség, melyből irányultságuk szerint választhatnak és ez örömet okoz számukra.

Azt gondolom ez az általános iskolai oktatás-nevelés feladata.

A jövő iskolája nem egy hely, ahová tartunk, azt mi hozzuk létre.

Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető

Gergely naphoz kapcsolódó legismertebb népszokás a Gergely-járás. Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes felvonulással, köszöntők éneklésével és dramatikus játékokkal emlékeznek Gergely pápára, az iskolák patrónusára, bemutatják az iskolai életet, az új tanulókat iskolába hívogatják, ajándékot készítenek nekik.

Ideje: Április 6. szerda 13:00

Helye: Iskola Tornacsarnok

Bemutatkozó prospektusunk

Ilyen a mi iskolánk

HAMI- Képzőművészeti tanszak- Grafika és festészet alapjai- tanítványaink munkái

Leendő elsős tanítóink

Baloghné Várkonyi Éva

1989 óta lakom, és tanítok Herceghalomban. Szerencsés vagyok, hogy az életem így alakult, hogy Herceghalomban élhetek és ebben az iskolában dolgozhatok immáron 27 éve. Nevelő, oktató tevékenységemet nagyban meghatározza az iskola szellemisége, a gyermekközpontú, családias légkör. Nevelési feladataim közül fontosnak tartom az egyenrangú, kölcsönösségen alapuló tanár-diák kapcsolatot, mely erősíti
a tanuló személyiségének formálódását. Számomra igen fontos a gyermek megismerése, megértése és személyének elfogadása, mert ez a nevelés leghatékonyabb módja. Az iskolában betöltött szerepem, feladataim kiemelt részének tekintem a környezeti nevelés területét. A környezeti nevelés, a nevelés értékközvetítő folyamatát átszövi, támogatja. Általa kedvezően alakíthatom diákjaim pozitív attitűdjét,
mely hozzájárulhat ahhoz, hogy felelősen cselekvő emberekké váljanak. Oktató munkám meghatározó eleme, hogy a gyermek pillanatnyi fejlettségi állapotának megfelelő szintű feladatokkal dolgozhasson a tanórákon. Ezért a feladatait meg tudja oldani, és folyamatosan motiválttá válik. Csoportmunkával, páros munkával, egyénre szabott munkával igyekszem hatékonyabbá tenni a tanulási folyamatot, mely
a tanulói aktivitást, önállóságot, az osztályon belüli kapcsolatok alakítását is szolgálják. 2015-ben szereztem meg mentorpedagógusi diplomámat, hogy tapasztalataim átadásával támogassam a fiatal pálya-
kezdő kollégát, főiskolai hallgatót. Várom leendő elsős tanítványaimat. Célom, hogy a szeretetteljes, nyugodt légkörben mindenki képességeinek megfelelően fejlődhessen, beilleszkedhessen az osztályközösségbe.

Lányiné Balogh Ildikó

2002- ben szereztem tanítói diplomámat Győrben. 2003-tól dolgozom ebben az iskolában. Bicskén élek kis családommal.

Iskolaotthonos rendszerben a matematika, testnevelés, környezetismeret, ének, technika tantárgyakat tanítom. 

Munkám során fontosnak érzem, hogy a diákjaim jól érezzék magukat mind lelkileg mind testileg. Ehhez elengedhetetlen a nyílt kommunikáció gyerek és nevelője között. Mindig bizalommal fordulhatnak hozzám problémáikkal tanítványaim igyekszem segítségükre lenni.

Szeretek tanítani, a tananyagon felül sokféle érdekességgel, tudományos ismeretekkel bővítem tudásukat. Fontosnak tartom, hogy diákjaim széles körben tájékozottak legyenek. Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével dolgozom. 

Az osztályomban családias légkör a jellemző. A sok tanulás mellett fontos a lazítás is, közös programok erősítik az osztályban az összetartozás érzését. 

Számomra fontos a hagyomány őrzés, az egyetemes emberi értékek átszármaztatása nevelői tevékenységem által.

Szívesen tanítom varrni, kötni, főzni, kertészkedni diákjaimat.

Úgy gondolom egy kisgyermek életében meghatározó emlék marad egész életére az első tanító nénije. Én szép és kedves emlék szeretnék lenni diákjaim számára. Ennek megfelelni szeretnék már 19 éve.

Minden, ami a beiratkozáshoz szükséges

Bemutatkoznak hitoktatóink

Iskolánk az idei tanévben is lehetőséget biztosít az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek bemutatkozására. A 2022-2023. tanévben iskolai hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről a mellékletek nyújtanak tájékoztatást, betekintést.