Tájékoztató a gyermekek iskolai étkeztetésével, annak számlázásával, befizetésével kapcsolatban

Az étkezési térítési díj befizetési módjai:

  • banki átutalás
  • számlaszámra történő befizetés

(Herceghalom Község Önkormányzata, 11742001-15441630-10070004, OTP Bank)

Befizetésnél kérjük, minden esetben közleményben tüntessék fel a gyermek nevét és a számla sorszámát. Továbbá kérjük, hogy pontosan azt az összeget fizessék meg, ami a számlán szerepel.
Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetése esetén lehet. Amennyiben a szülő az aktuális hónap 28. napjáig nem fizeti be/utalja az étkezési térítési díjat, az étkezési adag megrendelését az intézmény szünetelteti.  
A tanuló bármilyen okból történő hiányzása esetén a szülő köteles a hiányzás első napján, de legkésőbb másnapján a tanuló távollétét jelezni, és az étkezést a hiányzás végéig lemondani. A már megrendelt étel elvitelére kizárólag a már nem lemondható első napon van lehetőség.

A tanuló étkezés igényét, étkezésében történő változást és végleges lemondást az egyelasuliban@gmail.com e-mail címen kell jelezni.

Az étkezés lemondására előző nap 8:30-ig van mód.

Étkezéssel kapcsolatos információ: +3620 537-8808, Cserkuti Marianna

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulók hiányzása esetén is köteles a szülő lemondani az étkezést.

Normatív kedvezmény az alábbi jogcímeken vehető igénybe:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • három- vagy többgyermekes család
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
  • nevelésbe vett gyermek

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a jogosultságot minden esetben igazolnia kell az alábbi dokumentumokkal:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló érvényes határozat másolata,
  • családi pótlék folyósításáról szóló Magyar Államkincstár által kiállított igazolás,
  • a 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén iskolalátogatási igazolás, felsőfokú tanulmányok esetén félévente szükséges az igazolás,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás másolata.

Az 1997. évi XXXI. Gyvt. 21/B. § (1)–(9) bekezdése tartalmazzák a gyermekétkeztetés esetén megállapítható normatív kedvezményeket.

Amennyiben a kedvezmény igénybevételével kapcsolatban bármilyen változás következne be, azt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles az igénylő bejelenteni.

Térítési díj 2023. április 1-től:

Napi háromszori étkezés igénybevétele esetén: 964,- Ft/nap

Tízórai + ebéd igénybevétele esetén: 768,- Ft/nap

Ebéd + uzsonna igénybevétele esetén: 754,- Ft/nap

Ebéd igénybevétele esetén: 559,- Ft/nap