Az étkezési térítési díjat készpénz átutalási megbízáson (csekken) vagy utalással lehet megfizetni. 

Átutalással kapcsolatos információk:

Herceghalom Község Önkormányzata

Számlaszám: 11742001-15441630-10070004, OTP Bank.

Kérjük, a közleményben feltétlenül adja meg gyermeke nevét, osztályát és a hónapot, amelyre fizet.

Ne kerekített összeget utaljanak, hanem a számlán található pontos összeget!

  
Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetése esetén lehet. Amennyiben a szülő az aktuális hónap 15. napjáig nem fizeti be/utalja az étkezési térítési díjat, az étkezési adag megrendelését az intézmény szünetelteti.

       
A tanuló bármilyen okból történő hiányzása esetén a szülő köteles a hiányzás első napján, de legkésőbb másnapján a tanuló távollétét jelezni, és az étkezést a hiányzás végéig lemondani. A már megrendelt étel elvitelére kizárólag a már nem lemondható első napon van lehetőség.

A tanuló étkezés igényét, étkezésében történt változtatást és végleges lemondást az alábbi e-mail címen írásban kell jelezni: egyelasuliban@gmail.com.

Az étkezés lemondására előző nap 9:00 óráig van mód a következő elérhetőségeken: 

– +36 20 537-8808 (Cserkuti Marianna)

– egyelasuliban@gmail.com

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulók hiányzása esetén is köteles a szülő lemondani az étkezést.

A támogatásokkal kapcsolatos információ

A támogatásra való jogosultságot igazolni kell.

Jogosultság formái és igazolása:
– nagycsaládos kedvezményben részesülőnek (50 %) a Kérelem leadása,

– tartósan beteg (50 %) gyermeknél szakorvos igazolás,
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (100 %) tanulónál a támogatást megállapító határozat fénymásolata szükséges.

Térítési díjak 2022. szeptember 8-tól:

Napi háromszori étkezés igénybevétele esetén: 678,- Ft/nap

Tízórai + ebéd igénybevétele esetén: 541,- Ft/nap

Ebéd + uzsonna igénybevétele esetén: 533 ,- Ft/nap

Ebéd igénybevétele esetén: 396,- Ft/nap