Tájékoztató a gyermekek iskolai étkeztetésével, annak számlázásával, befizetésével kapcsolatban

Az étkezési térítési díj befizetési módjai:

A tanuló étkezés igényét, étkezésében történő változást és végleges lemondást a Julienne Kft. által megadott módon tehetik meg.

Az étkezés lemondására előző nap 9:00-ig van mód.

Étkezéssel kapcsolatos információ: +36306272192, Kurka Andrea: kurka.andrea@julienne.hu

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulók hiányzása esetén is köteles a szülő lemondani az étkezést.

Normatív kedvezmény az alábbi jogcímeken vehető igénybe:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • három- vagy többgyermekes család
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
  • nevelésbe vett gyermek

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a jogosultságot minden esetben igazolnia kell az alábbi dokumentumokkal:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló érvényes határozat másolata,
  • családi pótlék folyósításáról szóló Magyar Államkincstár által kiállított igazolás,
  • a 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén iskolalátogatási igazolás, felsőfokú tanulmányok esetén félévente szükséges az igazolás,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolás másolata.

Az 1997. évi XXXI. Gyvt. 21/B. § (1)–(9) bekezdése tartalmazzák a gyermekétkeztetés esetén megállapítható normatív kedvezményeket.

Amennyiben a kedvezmény igénybevételével kapcsolatban bármilyen változás következne be, azt haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles az igénylő bejelenteni.

Térítési díj 2023. április 1-től:

Napi háromszori étkezés igénybevétele esetén: 964,- Ft/nap

Tízórai + ebéd igénybevétele esetén: 768,- Ft/nap

Ebéd + uzsonna igénybevétele esetén: 754,- Ft/nap

Ebéd igénybevétele esetén: 559,- Ft/nap