“Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát,
azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat,
amilyenekről álmodni sem mertünk volna.”

Kristine Barnett

„Lámpást, ha gyújtok”- Tehetségfórum – 2018. október 15.

Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, kollégáinkat, minden kedves érdeklődőt a Lámpást, ha gyújtok Tehetségfórumon. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója , Erdősi László, Herceghalom Község polgármestere. Külön tisztelettel köszöntöm meghívott előadóinkat Dr. Balogh Lászlót, a MTT és MATEHETSZ elnökét és Dr. Duró Zsuzsát, tehetséggondozó szakembert.
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat szakmai rendezvényünkre, mellyel nem titkolt célunk egyrészről, hogy mi is tanuljunk, azoktól a neves előadóktól, akik ismerik a
tehetséggondozás minden szegmensét, illetve, hogy ha már ez a belső továbbképzésnek induló fórumot így kiterjesztettük, akkor mutassuk meg kicsit magunkat a környező települések iskoláinak, remélve, hogy úgy térnek haza a konferencia résztvevői, hogy láttam- hallottam valamit, amit esetleg magamra formálva én is hasznosítani tudok saját iskolámban.

A Ttehetségfórum címével arra utalunk, hogy Gyújtsunk lámpást, a gyermekekben, érezzék, hogy értékesek.
Egyesek azt tartják, hogy az igazi tehetséggondozás középiskolában kezdődik, én azt vallom, mindenki, és így minden gyermek tehetséges valamiben, ezt fel kell ismerni már általános iskolás korban, nekünk ez a feladatunk… mutassunk utat tanítványainknak, felkeltsük bennük a vágyat, a saját képességeik kibontakoztatásával rávilágítsuk őket, hogy mennyire értékesek…
Ugyanakkor pedagógusainkban is meg kell gyújtani a lámpást, ahhoz, hogy érezzék magukban a vágyat és kellő elkötelezettséget a tehetséggondozás iránt.

Hiányzik a rendszerszemlélet az iskolai tehetséggondozásban – ahogy az elnök úr is mondta, a MTT 29. Országos Találkozóján, amin volt szerencsém részt venni. Megnyugodtam, hogy ezzel nem vagyunk egyedül, országos szinten ez a helyzet. Mi itt a Herceghalmi Általános Iskolában 2014-ben elkezdtünk egy folyamatot (ami nem azt jelenti, hogy előtte nem volt tehetséggondozás, csak esetleg nem volt zászlóra tűzve), pont egy ilyen tehetségkonferencián döntöttem el, gyulladt fel bennem a lámpás, hogy mi is annyi mindent csinálunk, szedjük ezt össze, írjuk le, így született meg a Tehetség.Herceghalom-tehetséggondozó program, amely tényfeltárás, aktuális helyzet bemutatása. Már akkor kitűztük magunk elé, hogy szeretnénk Akkreditált Tehetségpont lenni, létrehoztuk az élményműhelyeket, melyeket tematikus rendbe tettünk: kincsesház, a zene az kell, zseniképző-matematikai, tehetségpalánták.

Akkreditáció sikerült, először regisztrált, majd Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk. A tehetséggondozásban elért eredményeinket meg szerettük volna mutatni a nagyközönségnek is, szülők, támogatók, önkormányzat, testvériskolák, így született meg a gondolat, hogy minden tanév végén Tehetségnapot tartunk, ahol kiállítjuk tanulóink munkáit, eredményeit, és legtehetségesebb tanulóink, esetleg tanáraik is fellépnek. Eddig a tehetséggondozás óratervi keretben, szakköri formában zajlott, miután tankerületvezető asszony támogatására, és ötlete alapján egy óriásit léptünk előre: 2017-től iskolánk Alapfokú Művészeti Iskola intézményegységgel bővült, amely a tehetséggondozás melegágya. Intézményesített formában, rendszerben történik a tehetségek felfedezése, gondozása. Persze ezután sem dőltünk hátra, létrehoztuk a tehetséggondozó munkaközösséget, amelynek feladata a rendszerszemlélet kidolgozása, illetve azoknak a területeknek a gondozása, amelyben hiányérzetünk volt: lásd tantárgyi méréseket vezettünk be, matematikából: számolási készség, logika, tudás, magyarból: helyesírás, szövegértés, …., idegen nyelvből….), 8. év végén háromnegyed éves vizsga: amelynek célja, hogy egy átfogó képet kapjunk tanulóink kimeneti tudásáról. Továbbtanulásukhoz, középiskolai felkészítésükhöz ad lehetőséget. A diákok írásban beszámolnak magyar irodalomból, történelemből, matematikából, természettudományokból. Második napon egy előre kihúzott tételből készülnek fel, melyről prezentációs előadás formájában számolnak be.

A munkaközösség éves munkaterv szerint dolgozik és koordinálja a tehetséggondozó munkát. Végső célunk, hogy a felfedezett tehetségek egy olyan portfólióval hagyják el iskolánkat nyolcadik osztály után, amely utat mutat, segítséget jelent a további útjukon, pályaválasztásukon, további tehetséggondozásukban.
Önnös célunk is volt a Tehetségfórum megrendezésével: az előadóktól várjuk a segítséget azokon a területeken, amelyek még iskolánkban is kidolgozásra várnak, -tehetségazonosítás, kérdőívek, tesztek, mérések, stb. Továbbá a fórumon szakmai tapasztalatcserét szeretnénk folytatni a térség iskoláinak pedagógusaival és megmutatni néhány működő gyakorlatot, melyeket itt a mi iskolánkban alkalmazunk. A tehetséggondozás sokszínűségét mutatják be élményműhelyeink:

 1. Táltos tréning: Ne ijedjenek meg, nem valamiféle sámánkodásról van szó. Tudományos módszer, amely alapja a tehetséggondozásnak. Nem más, mint tehetségkibontakoztató tréning. Elmélyült, kreativitás és intuíciófejlesztési gyakorlatokat mutat Peregi-Buzár Valéria, tanító, matematika tehetséggondozó, sakk
  oktató, aki módszerét második éve alkalmazza iskolánkban, melynek segítségével diákjai eljutnak abba a fázisba, ahol nyitottságuk lehetővé teszi a számukra is
  ismeretlen területek fejlesztését.
 2. Varázsdoboz: Dorogi Lilla tanító, informatika szakos tanár, akinek köszönhetjük a logika tantárgy bevezetését iskolánkban, a tehetséggondozó munkaközösség vezetője,
  a fórum megálmodója, koordinátora, szakvizsgázott tehetséggondozó. Műhelyében kreativitásfejlesztést mutat be, melyet legfőképpen az alsó tagozatos matematika
  oktatásban, de egyéb területen is hasznosíthatnak, matematika dobozával elvarázsolja tanítványait, összegyűjtött, hatékonyan alkalmazott módszerét Önök is kipróbálhatják.
 3. Játszva könnyebb: felső tagozaton képesség szerinti bontott csoportban tanítjuk a matematikát, 15. éve rendezzük meg a Zsámbéki medence kis matematikusa területi
  versenyt. Több évtized alatt összegyűjtött tudását, tapasztalatát adja át Önöknek Enyedi Judit matematika, fizika, informatika szakos kolléganőnk. Tanítványaival
  számtalan megyei, országos versenyen szerepel kiemelkedően. A tehetséggondozás zászlóvivője iskolánkban. Célja, hogy megmutassa, hogy a matematikát játszva tanítani
  és tanulni sokkal könnyebb. Pályázatának köszönhetően megnyertük az „Észjátékok kreatívan” című – NTP-ra írt pályázatot, melynek bemutatására is sor kerül
  műhelyében.
 4. Pontfestés: aki saját készítésű pólóban szeretne hazamenni, mindenképpen válassza Lévai Rita műhelyét, művészeti iskolánk képzőművészeti tanszak vezetője, kiállításai
  díszítik iskolánk falait, valamint tanítványai munkáiból láthatnak kiállítást most is itt a könyvtárban, ő ötlete, munkája az aulában látható mesefa, hagyományápolása
  példaértékű iskolánkban: szüreti mulatság, kántálás, lucázás, betlehemezés… Műhelyében betekinthetnek a tanítványokkal folyó alkotás folyamatába a
  pontfestésen keresztül.
 5. Történelmi villanások: Nagy Lajos történelem, angol szakos tanár, mesterpedagógus, a művészeti iskola vezetője. Nevéhez fűződik számtalan innovatív ötlet iskolánkban:
  diákigazgató választás, Diákcsemege iskolaújság, és a térségben 3. alkalommal rendezett történelmi verseny, melyet mindig valamilyen aktuális évfordulóhoz kötünk,
  idén az I. világháború a téma, a versenyt szintén kiterjesztettük tankerületi szintre. Lajos a történelmet olyan élmény-szerűen tanítja, hogy minden diák szereti a
  tantárgyat, szívesen gyűjti az aranytallérokat, az IKT eszközök alkalmazásában élen jár, módszeréből mutat be néhány villanásnyit a kedves érdeklődőknek.

Valamennyi műhelymunkához kapnak a résztvevők kézzel fogható segítséget, praktikus leírást, összegyűjtött módszertant, szakmai anyagot, melyet haza is vihetnek.
Célunk a tehetséggondozói műhelyek működtetésével, hogy komplex képességfejlesztés, tehetségnevelés valósuljon meg intézményünkben.

Feladatunk, hogy tanulóinkat, a kezdeményezéseiknek megfelelően irányítsuk, a belső indíttatásból fakadó, természetes tanulási vágyukat támogassuk. A gyermekek környezetében legyen ott a sok lehetőség, melyből irányultsága szerint választhatnak, és ez örömet okoz számukra. Azt gondolom ez az általános iskolai tehetséggondozás feladata.

Köszönöm a figyelmet!