Iskolánk innovációs törekvései

15 perces reggeli beszélgető kör:

Minden tanítási napot ezzel kezdünk, melyet tanulóink osztályfőnökükkel töltenek megbeszélve az aktuális programokat, elért sikereket, esetleges osztály, vagy egyéni problémákat. A foglalkozásokon kötetlen, vagy irányított beszélgetések, dramatikus játékok, kooperatív technikák valósulnak meg.

Gólyanap

Bevezettük a Gólyanapot, az óvoda-iskola közötti átmenet biztosítására, leendő elsős tanulóink ezen a napon megismerkednek tanítóikkal, játékos foglalkozásokon vesznek
részt (augusztus utolsó hetében).

Háromnegyedéves vizsga a 8. évfolyamon

Bevezettük a Nyolcadikosok háromnegyed éves vizsgáját. Cél, hogy egy átfogó képet kapjunk tanulóink kimeneti tudásáról. Továbbtanulásukhoz, középiskolai felkészítésükhöz ad lehetőséget. Tapasztalat, hogy felvételi vizsgák után már kevésbé foglalkoznak a tanulással, felkészüléssel a tanórákra. A diákok írásban beszámolnak magyar irodalomból, történelemből, matematikából, természettudományokból. Második napon egy előre kihúzott tételből készülnek fel, melyről prezentációs előadás formájában számolnak be.

Tehetség.Herceghalom Tehetséggondozó Program

Kidolgoztuk a Tehetség.Herceghalom Tehetséggondozó Programot. Iskolánk tehetséggondozó munkájának köszönhetően Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett.
Tehetségnap szervezése: ezen a napon tanulóink bemutatkoznak a nagyközönség előtt is, szülők, partnerek betekintést kapnak elért eredményeinkből, tanulóink sikereiből; kiállításokon, előadásokon keresztül.

Művészeti nevelésünket kiterjesztettük: „a Zene az kell” – zenei műhely, „Kincsesház” kézműves műhely.
Intézményátszervezési koncepciót készítettünk, melynek célja: Alapfokú Művészeti Iskolává válás volt, melynek 2017. szeptemberétől iskolánk új intézményegységgel bővült: Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lettünk.

ÖKOIskola

Bevezettük a Tanyaprogramot, mellyel tanulóink az Etyeki Állattenyésztési Telepre, tejüzembe látogatnak, megismerkednek a kukorica betakarítás menetével, növénytermesztés jelentőségével, rendszeres üzemlátogatást tesznek tanulóink a helyi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetbe.

Létrehoztuk az Év fája tanösvényt, melyet minden évben bővítünk, és mint Madárbarát iskola a Madarak és fák napján ismeretszerző játékos feladványokon keresztül ismerkednek a tanulók a nevezett fafajtákkal. Most pályázunk az Örökös Ökoiskola címre.
Évente kétszer szervezzük meg az ÖKONAP-ot, ahol “Tegyük szebbé gyermekeink környezetét!” – felhívásra tanulók, szülők, pedagógusok együtt munkálkodnak egy jó ügy érdekében.

Testvérosztályaink

Minden osztálynak van testvérosztálya, az elsőnek az ötödik, a másodiknak a hatodik, ….


A különböző korcsoportú gyerekek együtt, egymást segítve, támogatva valósítják meg a programokat. pl. Mikuláskor egymást vendégelik meg, illetve műsorral készülnek egymásnak; Ökonapon közös ökokert parcellájuk van, melyet közösen gondoznak, Népmese napján az idősebb gyerekek mesélnek a kicsiknek.
Saját osztálypad az udvaron- személyes felelősségvállalás

Testvérosztályok veteményeskertje
Saját osztálypad az udvaron – személyes felelősségvállalás

Egész napos iskola

Alsó tagozaton Egész napos iskolai programmal működünk, mely rendszernek a sikere töretlen a tanulók, tanítók, pedagógusok, szülők körében.

Tehetséggondozás

 • Matematika képesség szerinti csoportbontás felső tagozaton
 • NTP pályázatot adtunk be: „Észjátékok kreatívan” – Matematikai tehetségsegítő játékok, 60 órás komplex program,
 • A területi Zsámbéki-medence kis matematikusa verseny szervezésével hiányt pótolunk a térségben, a verseny népszerűsége töretlen, idén 13. alkalommal rendeztük meg.

Diákigazgató választás

Minden évben a diákok szavazatai alapján (ugyanúgy történik, mint az önkormányzati választások) megválasztjuk a diákigazgatót, aki az éves programja alapján valósítja meg elképzeléseit, képviseli a diákok érdekeit, küldöttként szerepel az országos Diákparlamentben, Diákcsemege iskolaújság: megjelentetése évente négyszer, melyet tanulóink írnak és szerkesztenek.

Gergely-járás

Gergely naphoz kapcsolódó legismertebb népszokás a Gergely-járás. Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes felvonulással, köszöntők éneklésével és dramatikus játékokkal emlékeznek Gergely pápára, az iskolák patrónusára, bemutatják az iskolai életet, az új tanulókat iskolába hívogatják, nekik ajándékokat készítenek.

Boldog Iskola

Az országban ötödikként nyertük el a Boldogiskola címet, mely címnek köszönhetően alsós kollégáink Boldogságórákat tartanak, az erkölcstan, valamint az osztályfőnöki órákba ágyazva, elősegítve tanulóink pozitív megerősítését, pozitív életszemléletre való képesség tanításával. Pályázunk az Örökös Boldogiskola címre.

Határtalanul! Program

Több éve sikeresen részt veszünk a Határtalanul! –programban, melynek következtében két testvériskolai kapcsolatot is létrehoztunk, határon túli magyar nyelvű általános iskolákkal.

“Kirándul az iskola” Program

4 évente iskolánk valamennyi tanulójával pályázunk az Erzsébet-táborra, melynek következtében 3 napos szervezett programban veszünk részt a Zánkai üdülőtáborban.

Elektronikus napló

A tanulók nyilvántartására, értékelésére, adatainak kezelésére bevezettük az elektronikus naplót. (I3R Integrált Oktatás Irányítási és Információs Rendszer) A köznevelési intézmények számára ingyenesen használható @Napló rendszert a 2015/2016. tanévben az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kft. központilag, saját infrastruktúráján üzemelteti. Az integrált szoftverrendszer magába foglalja az általános tanügyi szervezési-irányítási elemeket (elektronikus jelentkezés, tantervkészítés, pályaorientációs támogatás, tanártámogató dokumentumportál, tantárgyfelosztás készítése, stb.), továbbá a szinkronizációs funkciói révén képes a már meglévő rendszerekkel való elektronikus kapcsolattartásra, kommunikációra, integrált működésre is. 2017-től áttértünk a KRÉTA napló használatára.

Partneri kapcsolatok ápolása

Programjainkhoz kiemelt segítséget nyújtanak partnereink, Herceghalom Gyermekeiért Alapítvány, Szülői Szervezet, DÖK, Sportegyesületek, civil szervezetek, valamint helyi vállalkozások, cégek: pl. a településen működő TESCO (adományok, ajándékok, Gyereknap, Karácsony, stb.) , csapatépítő tréninget tartanak iskolánkban, mely program keretében iskolánk valamennyi kerti padját lefestik; ugyanilyen indíttatásból volt iskolánkban a Braun csapata, akik népi játékokat készítettek tanulóinknak., – hálánk jeléül iskolánk tanulói Karácsonyi és Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan saját készítésű rajzaikkal, dekorációjukkal tették szebbé a Logisztikai raktárban dolgozók környezetét, mely jó gyakorlatot kiterjesztve a nyugat európai üzletláncok is alkalmazzák a herceghalmi ötletet.

Hagyományápolás

A szokásos népi hagyományok, ünnepek megrendezése, megemlékezések tartása mellett kiemelnék néhány olyan napot, programot, mely
iskolánkra, településünkre jellemző:

 • Magyar népmese napja: szeptember 30. – népviseletben jövünk, morzsolás közben népmeséket olvasnak a gyerekek egymásnak és testvérosztályaiknak
 • Mackó nap: február 2. mackószépségversenyt hírdetünk, csak egy előre meghatározott jelszóval jöhetnek be a gyerekek az iskolába
 • Kukoricamorzsoló délután: november közepe, betakarítási időszakhoz kötött, játékos, hagyományőrző vetélkedő, kukoricán térdeplés, puliszka kóstolás, morzsolás, kukoricadzenga építő verseny, mely táncos bulival zárul.
 • Aranytojás díj – Húsvét előtti utolsó tanítási nap, húsvéti népszokások felelevenítése, locsolkodás, tanulóink által írt versek, mesék, vagy pl a nyertes: nyuszi-rap
 • Májusfa állítása – április 30. Néptáncosaink fellépésével, májusfa közös feldíszítése, felállítása
 • 1848 méteres futás- és váltóverseny: március 15-e előtt, nemzeti ünnep tiszteletére, teljes iskola részvételével, váltóbot nemzeti szalaggal díszített bot, a pálya hossza 1848 méter

Iskolatörténeti kiállítás

A padláson talált tárgyainkból, régi taneszközökből, írásokból, felidézve és megőrizve iskolánk múltját (1903-ban alapították) állandó iskolatörténeti kiállítást hoztunk létre.

Iskolagyűlés

Havonta iskolagyűlést szervezünk valamennyi diák és pedagógus részvételével, ahol hirdetjük elért eredményeinket, tanulóink sikereit díjazzuk, elismerjük teljesítményüket, következő időszak programjait, felhívásait tesszük közzé, ill. bármi, ami aktuális itt elmondható.

Projekt-módszer

Élményszerű tanítás alkalmazása a teljes tanévben, tapasztalás útján tanítás sokkal hatékonyabb módszere az ismeretszerzésnek. Ezeken a napokon a tanulók az adott témához projektmunkát készítenek, állomásokon haladva, játékosan, vetélkedőkkel, meghívott előadókkal tájékozódnak a témában.

 • Gesztenyés napok
 • Föld napja (zöldben jövünk)
 • Happy hét
 • Fenntarthatóság hete
 • Víz világnapja (kékben jövünk)
 • Idegen nyelvi nap
 • Egészségnap

Élménysuli- Komplex Alapprogram

Nevelésünk színterei, felelősség-vállalás erősítése, felhívásaink

 • Fogadj örökbe egy könyvet!
 • Föld napi növény csere-bere
 • Cipősdoboz akció
 • Készíts madáretetőt!
 • Mit kérek a Jézuskától? – kívánságfal
 • TE SZEDD!- szemétszüret
 • Lehetsz te is papírkirály? (legtöbb papírt gyűjtő tanulóink)
 • Folyosón, aulában, tantermekben viselkedési, kulturális szabályok betartására felhívó táblák, írások kerültek kifüggesztésre
 • Szabályzatokat alakítottunk ki: Labdahasználat rendje, Csocsószabályzat
 • Iskolai nyakkendőt, pólót, logót vezettünk be– egységes kép, összetartozás, együttműködés jelképei
 • Iskolánk büszkesége cím – büszkeségtábla elhelyezése az aulában

Olvasóvá nevelés

Rendszeres könyvtárhasználati órák, könyvtári vetélkedők a helyi könyvtárban.

Közösségépítés

Szülők-pedagógusok-diákok együtt vesznek részt egy jó ügy érdekében:

 • “Tegyük szebbé gyermekeink környezetét!”,
 • Hagyományápoló rendezvények: Márton-napi felvonulás, farsang, gesztenyés napok, kukoricamorzsoló délutánok, tanárok tánca a farsangon, karácsonyi együtt éneklés, tanár-diák meccsek, kirándul az iskola program, tantestületi kirándulások

Versenyeink

 • Helyi rendezésű versenyeink mellett, törekszünk térségi-területi versenyek megrendezésére is, az idén a Zsámbéki-medence kis matematikus térségi verseny mellett megrendeztük a 56-os forradalom évfordulójára a komplex területi történelmi versenyt.
 • Tanulóink kiemelkedő eredménnyel vesznek részt megyei, országos versenyeken.

Jó gyakorlataink átadása

Tudásmegosztó tevékenységünk:

Iskolánk jó hírnevének és innovatív tevékenységének köszönhetően több iskola is érdeklődött programjaink iránt. A bemutató órákkal felvállaltuk tudásmegosztó tevékenységünket.

1.) Felkeresett minket a Dabasi Általános Iskola, akik betekintést kaptak a reggeli 15 perces beszélgető-körökbe. A delegáció megelégedéssel tért haza, ők is be fogják vezetni iskolájukban az osztályfőnöki tevékenységet, közösségformálást nagyban segítő reggeli beszélgetéseket.

2.) A Győri Váci Mihály Általános Iskola az iskolánkban tanév elején bevezetett @Napló elektronikus napló használata iránt érdeklődött. Iskolájuk igazgatója személyes találkozásunk után, kiemelte iskolánk innovatív tevékenységét, szellemiségét. Saját anyagainkat rendelkezésükre bocsátottuk, melynek tanulmányozása után, szakmai tanácsainkat követve ők is bevezették az elektronikus adminisztrációs rendszert.

3.) Iskolapad című műsorban bemutattuk ÖKOISKOLA-i tevékenységünket (2015. április 15.) népszerűsítve ezzel a szelektív hulladékgyűjtést, az energia-kommandót.

4.) Sulikörkép: A Buda-környéki regionális televízió riportot készített a beiratkozás előtt, melyben részletesen bemutattuk iskolai tevékenységeinket.