Zsámbéki-medence kis matematikusa verseny 

Idén 20. alkalommal rendezzük meg a „Zsámbéki – medence kis matematikusa” térségi versenyt, melyre olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akik szeretik a játékos fejtörőket, szórakoztató, szokványostól eltérő matematikai feladatokat.

Verseny célja: a matematika népszerűsítése, megszerettetése és a tehetségek felfedezése a Zsámbéki-medencében. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. Lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy az iskolák 4-8. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat. 

Nevezési korosztályok: 4. osztály, 5 – 6. osztály, 7 – 8. osztály

A verseny fordulói: a verseny két levelező fordulóból áll, melynek legeredményesebb résztvevőit behívjuk a helyszíni döntőbe.

Verseny díjazása: korcsoportonként:-az első helyezett „Zsámbéki-medence kis matematikusa”kupát vihet haza.

Területi komplex történelmi emlékverseny

A verseny célja: a tehetséggondozás.

A verseny keretei között lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tehetséges diákok átfogó ismereteket szerezzenek az aktuális, az adott évben évfordulójához érkező történelmi témában. A tudásmélyítés mellett a készségek és képességek fejlesztése is kiemelt jelentőségű. A verseny során a diákoknak lehetőségük nyílik az ismeretszerzésre elsődleges források segítségével, a térben és időben való tájékozódás képességének tökéletesítésére, a szaknyelv megfelelő használatának gyakorlásra, kommunikációs képességeik fejlesztésére, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakítására. A verseny tantárgyközisége hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók széleskörűen tanulmányozhassák az adott történelmi korszakot. A verseny során szerzett tapasztalatok és élmények elősegítik a nemzeti és európai identitástudat erősítését ugyanakkor az esemény méltó módon kíván tisztelegni a történelmi esemény emléke előtt is.

Jelentkezés és részvétel feltételei:

A versenyen a Zsámbéki-medencében és közvetlen környezetében tanuló diákok vehetnek részt. A versenyre jelentkezhetnek a történelem iránt érdeklődő 6.-7.-8. évfolyamos kiemelten tehetséges tanulók.

Fordulók:

A verseny 3 fordulóból áll. A diákok az első két fordulóban egy-egy feladatlapot oldanak meg. Az első forduló feladatlapja a főbb történelmi eseményekés összefüggések ismeretét ellenőrzi. A második forduló fő jellemzője a tantárgyköziség. A különböző tantárgyak (matematika, irodalom, ének-zene, informatika, fizika, kémia) egy-egy feladattal kapcsolódnak a rendszerváltoztatás tematikájához. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok több nézőpontból ismerjék meg a korszak történéseit. A harmadik forduló–ami egyben a verseny döntője is –szóbeliforduló, amely során a diákok előre meghatározott témakört tetszőlegesen formában dolgoznak fel, (IKT eszközök alkalmazásával vagy egyéb kreatív módon) és azt egy zsűri előtt tíz-tizenkét perces időkeretben előadják.

Eddigi versenyeink:

2016. Területi komplex történelmi emlékverseny az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére.”

2017. Területi komplex történelmi emlékverseny a Reformáció500. évfordulójának tiszteletére

2018. Területi komplex történelmi emlékverseny az első világháború befejezésének100. évfordulójára

2019.  Területi komplex történelmi emlékverseny a rendszerváltoztatás 30. évfordulójának tiszteletére

2020.  Területi komplex történelmi emlékverseny a Trianoni békeszerződés aláírásának 100.évfordulójára

2021. Herceghalom, ahol lakom: Iskola- és településtörténeti vetélkedő és megemlékezés a herceghalomi vasúti baleset 105. évfordulójáról

2022. Petőfi 200 emlékév