Zsámbéki-medence kis matematikusa verseny 

Idén 20. alkalommal rendezzük meg a „Zsámbéki – medence kis matematikusa” térségi versenyt, melyre olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akik szeretik a játékos fejtörőket, szórakoztató, szokványostól eltérő matematikai feladatokat.

Verseny célja: a matematika népszerűsítése, megszerettetése és a tehetségek felfedezése a Zsámbéki-medencében. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánjuk mérni. Lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy az iskolák 4-8. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat. 

Nevezési korosztályok: 4. osztály, 5 – 6. osztály, 7 – 8. osztály

A verseny fordulói: a verseny két levelező fordulóból áll, melynek legeredményesebb résztvevőit behívjuk a helyszíni döntőbe.

Verseny díjazása: korcsoportonként:-az első helyezett „Zsámbéki-medence kis matematikusa”kupát vihet haza.

XX. Jubileumi Zsámbéki-medence kis matematikusa döntő-

2024 Herceghalom

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy idén 20. alkalommal rendeztük meg a „Zsámbéki – medence kis matematikusa” térségi versenyt. Sok minden változott ez alatt a két évtized alatt, de ugyanakkor sok minden maradt állandó. Amikor 2010-ben idejöttem, már 6 éves volt a verseny, én elődeimtől vettem át a stafétabotot, melyet azóta is büszkén tartok kezemben. Kezdetekben az iskola folyosóján tartottuk a megnyitót, nem volt még akkor ilyen impozáns könyvtárunk, a versenyfeladatok összeállításán is változtattunk az évek alatt, emlékszem a 10. évfordulón 6 feleletválasztós és 4 kifejtős feladatra módosítottuk. Továbbra is a 2 írásbeli forduló után jön a helyszíni döntő, ahova csak a legjobbakat hívjuk. A 20 év alatt egyre több iskola tanulója ismerte és szerette meg versenyünket több településről visszajárnak hozzánk, megszerették a mi kis családias hangulatú, játékos fejtörőket, szórakoztató, szokványostól eltérő matematikai feladatokat tartogató versenyünket. Vannak kollégák, matematika tanárok, akik a kezdetektől részt vesznek tanítványaikkal a versenyünkön. Ez számunkra visszaigazolása annak, hogy valami maradandót alkotunk. Kiemelt feladat iskolánk életében a tehetséggondozás, annál is inkább, mivel Kiválóan Akkreditált Tehetségközpontként működünk, melynek egyik alappillére a matematika. Célul tűztük ki, hogy népszerűsítjük a matematika tantárgyat, amely sok diák számára még ma is mumus, de mi a logikus gondolkodás fejlesztésével, a sakk-logikával, a csoportbontásokkal, a játékos feladatokkal, a sok-sok versenyeztetéssel elértük, hogy diákjaink megszerették ezt a tantárgyat. Örülünk, hogy itt a Zsámbéki medencében és 3. éve kiterjesztve az Érdi Tankerületi Központ iskoláira, helyt adhatunk a felfedezett matematikai tehetségek kibontakoztatásának, megmérettetésének.

Ma a 180 nevező diákból 10 településről 45 diák mérte össze tudását, a három korcsoportban 4-től 8. osztályig.

Kedves Versenyzők! Ti mindannyian akik bejutottatok a döntőbe tehetségesek vagytok kiemelkedtek társaitok közül, kiváltképp a matematika területén. A mai napon ismét lehetőségetek nyílik ezt bebizonyítani. Bár a matematikához nem vezet királyi út , mégis biztos tudást, jó alapokat szerezhetsz megfelelő gyakorlással, feladatokkal, rejtvényekkel, fejtörőkkel és ilyen versenyekkel, mint ez a mai.

Kívánom Nektek, hogy tanulmányaitok során, majd később az életben hasznosuljon a matematikában megszerzett tudásotok és megtérüljön a befektetett energiátok.”

Jubileumi Díszoklevélben részesült:

Tóthné Pósfai Ágnes (Bicske, most Etyek képviseletében) , aki immáron 20 éve indítja tanítványait a versenyen és maga is részt vesz a döntő feladatainak javításában.

Varga Balázsné ( Páty), aki szintén 20. éve indítja diákjait a versenyünkön.

Széchenyi Zoltánné, aki 20 éve töretlenül, kimagasló színvonalon szervezi a versenyt

Papp Judit, aki immáron 20. éve áll a verseny szervezésének élén.

Köszönöm Edina Pethőné Ötvös tanítónak a verseny szervezésében (4. osztályos korcsoport) , lebonyolításában nyújtott színvonalas munkáját.

Köszönöm a versenyen való fellépést :

– Balogh-Csapár Leona, és Balogh-Csapár Eliza tanulóknak, akik négykezes zongorajátékukkal nyitották meg a versenyt, felkészítő tanáruk Arielle Bidoul

– Kunkli Bernát önállóan választott versével gazdagította a műsort, felkészítője Ida Zentai

Köszönöm valamennyi kollégámnak a verseny lebonyolításában nyújtott példaértékű, önzetlen segítséget. Kö

Köszönöm kiemelt támogatóinknak:

– Herceghalom Község Önkormányzatának, Csizmadia Zsuzsanna polgármester asszonynak, akinek szívügye a tehetséggondozás.

– Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány-nak a támogatást a verseny megrendezésében

– Szülői Szervezetnek, valamennyi támogató szülőnek

– Tesco Globál Zrt.-nek a nyeremények felajánlását.

Valamennyi versenyzőnek szívből gratulálok!

Területi komplex történelmi emlékverseny

A verseny célja: a tehetséggondozás.

A verseny keretei között lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tehetséges diákok átfogó ismereteket szerezzenek az aktuális, az adott évben évfordulójához érkező történelmi témában. A tudásmélyítés mellett a készségek és képességek fejlesztése is kiemelt jelentőségű. A verseny során a diákoknak lehetőségük nyílik az ismeretszerzésre elsődleges források segítségével, a térben és időben való tájékozódás képességének tökéletesítésére, a szaknyelv megfelelő használatának gyakorlásra, kommunikációs képességeik fejlesztésére, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakítására. A verseny tantárgyközisége hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók széleskörűen tanulmányozhassák az adott történelmi korszakot. A verseny során szerzett tapasztalatok és élmények elősegítik a nemzeti és európai identitástudat erősítését ugyanakkor az esemény méltó módon kíván tisztelegni a történelmi esemény emléke előtt is.

Jelentkezés és részvétel feltételei:

A versenyen a Zsámbéki-medencében és közvetlen környezetében tanuló diákok vehetnek részt. A versenyre jelentkezhetnek a történelem iránt érdeklődő 6.-7.-8. évfolyamos kiemelten tehetséges tanulók.

Fordulók:

A verseny 3 fordulóból áll. A diákok az első két fordulóban egy-egy feladatlapot oldanak meg. Az első forduló feladatlapja a főbb történelmi eseményekés összefüggések ismeretét ellenőrzi. A második forduló fő jellemzője a tantárgyköziség. A különböző tantárgyak (matematika, irodalom, ének-zene, informatika, fizika, kémia) egy-egy feladattal kapcsolódnak a rendszerváltoztatás tematikájához. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok több nézőpontból ismerjék meg a korszak történéseit. A harmadik forduló–ami egyben a verseny döntője is –szóbeliforduló, amely során a diákok előre meghatározott témakört tetszőlegesen formában dolgoznak fel, (IKT eszközök alkalmazásával vagy egyéb kreatív módon) és azt egy zsűri előtt tíz-tizenkét perces időkeretben előadják.

Eddigi versenyeink:

2016. Területi komplex történelmi emlékverseny az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére.”

2017. Területi komplex történelmi emlékverseny a Reformáció500. évfordulójának tiszteletére

2018. Területi komplex történelmi emlékverseny az első világháború befejezésének100. évfordulójára

2019.  Területi komplex történelmi emlékverseny a rendszerváltoztatás 30. évfordulójának tiszteletére

2020.  Területi komplex történelmi emlékverseny a Trianoni békeszerződés aláírásának 100.évfordulójára

2021. Herceghalom, ahol lakom: Iskola- és településtörténeti vetélkedő és megemlékezés a herceghalomi vasúti baleset 105. évfordulójáról

2022. Petőfi 200 emlékév

2024. Éljen a Haza!Magyarország története a reformkortól a kiegyezésig

Az idei évben a versenyt a PETŐFI 200 emlékévhez kötődően hirdettük az Éljen a haza címmel, mellyel célunk méltó módon tisztelegni a költő, a reformkor, a szabadságharc és a kiegyezés emléke előtt.

A verseny komplexitását tantárgyközisége adja , lehetőséget biztosítva, hogy a tanulók széleskörűen tanulmányozhassák a történelmi korszakot, kiterjesszék ismereteiket, bővítsék tudásukat Magyarország történelméről a reformkortól a kiegyezésig. A verseny során szerzett tapasztalatok és élmények elősegítik a nemzeti és európai identitástudat erősítését.

Öröm számunkra, hogy az idei versenyre 84 diák nevezett, és a két írásbeli forduló után , a sikeres szereplésüknek köszönhetően 15-en nyerték el a lehetőséget, hogy itt a szóbeli döntőn összemérjék tudásukat a témában. A döntőbe jutottak a következő településekről érkeztek: Budakeszi, Budajenő, Érd, Érdliget, Páty, Herceghalom.

Kedves Versenyzők! Ti azzal, hogy a döntőbe jutottatok, már nyertesei vagytok ennek a versenynek. Remélem, hogy a szerzett élmények, ismeretek megmaradnak számotokra.

Néhány nappal ezelőtt Nemzeti Ünnepünkön emlékeztünk vissza az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. A mai napon a Ti segítségetekkel éljük át újra a magyar történelem meghatározó korszakának eseményeit.

Kívánok Nektek sok sikert, élményekben, eredményekben gazdag versenyt.

A haza minden előtt.

Köszönöm a verseny szervezését, diákok felkészítését Lajos Nagy tanár úrnak!

A döntő eredménye:

I. helyezett Váradi Alíz (Érd, Érdligeti Általános Iskola

II. helyezett Apostagi Csanád (Herceghalom, Herceghalmi Általános Iskola és AMI)

III. helyezett Steiner Botond (Budajenő, Budajenői Általános Iskola)

IV. helyezett Dani Roland (Páty, Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola)

V. helyezett Dávid Barnabás (Herceghalom, Herceghalmi Általános Iskola és AMI)

VI. helyezett Lőrincz Botond (Érd, Érdligeti Általános Iskola)