Általános tájékoztató a diákigazolvány igénylési folyamatról

2011. december 30-án megjelent az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) kormányrendelet. A Korm. rend. rendelkezései alapján 2012. január 1-jétől a diákigazolvány igénylési folyamata teljesen elektronikus.

A diákigazolvány igénylés menete 2012. február 6-tól megváltozott!

Fénykép és aláírás elkészítése, adatok pontossága:

A tanuló felkeresi az okmányirodát. A személyazonosságát igazoló okmányt kell magával vinnie, de ha még nem töltötte be a 14. életévét, akkor szülő/gondviselő kísérete szükséges.

Elkészítik róla a fényképet és felveszik az aláírását (az aláírást csak abban az esetben veszik fel, ha már betöltötte a 14. életévét).

INFORMÁCIÓ:

Amennyiben az adatlap felvételekor az igénylő még nem töltötte be a 14. életévét, de azt nagyjából három hónapon belül be fogja tölteni, javasoljuk, hogy akkor is írja alá az adatlapot, ha az ügyintéző ezt nem kéri külön, hogy így elkerülhessük az ebből adódó esetleges problémákat.

A tanuló kap egy adatlapot (NEK –Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap), melynek másolatát le kell adnia az oktatási intézmény ügyintézőjének, az eredeti példányt az igénylőnek kell megőrizni. A NEK adatlap érvényességi ideje 5 év.

Az ügyintéző az elektronikus igénylőfelületen beküldi az igénylést.

A diákigazolvány díja:

2016. január 1. napjától a diákigazolvány igénylésüket díj befizetése nélkül nyújthatják be a tanulók, amely igény a beküldés és az igénylés adatainak ellenőrzése után átadásra kerül a gyártónak.

A diákigazolvány postázása:

Az elkészült diákigazolványt a Korm. rendelet rendelkezései szerint az iskola címére postázzák, aki értesíti a szülőt az átvételről.