Herceghalmi Általános Iskola

Iskolába lépés: 7.30-tól biztosítunk ügyeletet, az iskolába csak a gyerekek léphetnek a főbejáraton, ott ügyeletes nevelő, illetve tanuló várja őket. A kihelyezett fertőtlenítő szerek használata ajánlott. Lázmérés lehetőségét biztosítjuk. A tanulók áthaladnak az iskola auláján és 7.45-ig a táskájukkal együtt az udvaron tartózkodnak. Eső esetén a saját tantermükben várják a tanítás kezdetét.

7.45-8.00 között megnyitjuk iskolánk valamennyi bejáratát, akik ez időszak alatt érkeznek a következő rendben tegyék.
Víztorony felől: 1.b., 4.a.,
Könyvtár felől: 2.b,
Főbejáraton: 1.a., 2.a, 3.a.b, 4.b., 5., 6. 7.a, 7.b, 8.
Tornacsarnok irányából tilos a bejárás.
Ügyeletesek ebben az időszakban az ajtóban állnak és biztosítják az érkezés zavartalanságát. Érkezés után mindenki a saját tantermében várja a tanítás kezdetét.

Hazautazás: felső tagozatos diákjaink a tanórák, iskolai elfoglaltságuk végével önállóan mennek haza. Alsó tagozatos diákoknak 16-tól 17 óráig ügyeletet biztosítunk. Jó idő esetén az iskola udvarán, eső esetén kijelölt, több csoportra bontott tantermekben. Kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint 16.00 órakor vigyék haza a gyereküket. Amennyiben ez nem megoldható, 16 órától negyed órás beosztással kérjük megjelölni az osztályfőnöknél a hazautazás időpontját, módját. Ilyen rendben engedjük a tanulókat az aulába, ahol megvárják szüleiket, ügyeletes nevelő jelenlétében. 17 órától valamennyi bejáratot zárva tartjuk. A különórákra, foglalkozásokra járó tanulók vigyék magukkal a felszerelésüket. A napköziotthonos tanulók az üzenőben jelezzék, hogy melyik nap mikor mennek haza. Az osztályokban nyilvántartjuk a diákok délutáni elfoglaltságának, külön óráinak rendjét.

Szülői ügyintézés:
Titkárságon minden reggel 8.00-9.00 között, bejelentkezés a kaputelefonon, vagy email-ben, vagy telefonon.
Pedagógusok fogadóórát csak előre egyeztetett időpontban tartanak, lehetőleg email formájában keressék őket egyéni kérdéseikkel,
problémáikkal.
Szülői értekezletek, fogadóórák: előzetes beosztás szerint, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal egyeztetve történhet.

A bejárási rend hatálya 2022. szeptember 1-től visszavonásig érvényes.

Kérjük a bejárási rend betartását mindannyiunk egészsége érdekében!

Bejárási rend 2022. szeptember 1-től