Új tanteremmel bővült iskolánk

Hálás vagyok és megnyugvással tölt el, hogy az ideiglenes tanteremhiányt sikerült megoldanunk. A tanévet az új iskolarészünk tetőterében elkészült új tanteremmel indítjuk, ezzel az 5. b osztályosaink-nak méltó helyszínt biztosítva a tanuláshoz. Ahhoz, hogy ez a fejlesztés megvalósult, szükség volt olyan támogatókra, akik a település gyermekeinek sorsát szívükön viselik. A projekt közel 18 millió forintból valósult meg, ehhez a Mészáros és Mészáros Kft. 7.000.000 Ft-ot ajánlott fel támogatásként, valamint a szintén tőlük, 4 éve a szabadtéri színpadhoz kapott támogatásból 5.000.000 Ft átcsoportosítással, így összesen 12.000.000 Ft-tal a Herceghalom Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány támogatta, továbbá Herceghalom Község Önkormányzata a fennmaradó 6.000.000 Ft-tal támogatta a beruházást. A tanterem berendezését az Érdi Tankerületi Központ biztosította.

Köszönet a kivitelezőnek: A GNR Építő Kft. -nek, vezetőjének Parti Lajosnak, aki felajánlásával, támogatásával, precíz, szakszerű kivitelezésével, első perctől fontosnak érezte a gyermekek sorsát, átlátta a helyzet fontosságát és bő két hónap alatt megfeszített munkával elvégezte a vállalt feladatot, így most modern környezetben, gyönyörű térben tanulhatnak diákjaink. Az öltözőszekrényeket Parti Lajos szerezte be, ajándékozta iskolánknak.

Minden közreműködőnek, támogatónak hálás köszönetemet fejezem ki 5. b osztályosaink nevében, akik nagy örömmel vették birtokba új osztálytermüket.

Új tanteremmel bővült iskolánk