Történelmi villanások: Villanókártyák és egyéb élménymódszerek a történelem órán – Nagy Lajos

Program célja:

A történelem iránt érdeklődő diákok készségfejlesztése

Beválogatás:

Vizsgálat tárgya: Lényeglátás, ok-okozati kapcsolatok felismerése, motiváció, Vizsgálat: önkéntes jelentkezés és a próbaidő során történő aktivitás figyelembe vétele A diákok érdeklődése először szakórai keretek között nyilvánul meg a történelem tantárgy iránt. A tanórai keretek között kedvet kapó diákok vehetnek részt a tehetséggondozáson illetve a tanórán mutatott teljesítményük alapján a szaktanár is javasolhatja nekik a részvételt.

Tehetséggondozás:

Jelleg: gazdagító és differenciáló. 20. századi történelem témakörein keresztül ismeretátadó, képességfejlesztő, és személyiségfejlesztő program IKT eszközök (online feladatok megoldása és diákok általi készítése) és tantárgyközi témák bevonása, feldolgozása (történelem és egyéb tantárgyak pl: matematika, rajz, irodalom). Film alkalmazása új anyag feldolgozása során (készségfejlesztő feladatlapokon és kreatív feladatokon keresztül) képek alkalmazása (villanókártyák alkalmazása a történelem tehetséggondozásban-tudásmélyítés, ok-okozati kapcsolatok, kreatív feladatokon keresztül. Zene alkalmazása a történelemoktatásban-a különböző történetek feldolgozása -vers és szöveges formában, a szövegek felmondása zenére. Készségfejlesztés egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon keresztül.

Hatásvizsgálat:

A fejlesztési cél teljesítmény kritériumait tanulmányi versenyeken, a diákok aktivitásán és a résztvevők által létrehozott produktumokon keresztül mértük le. A programban kitűzött célokat sikerült elérni, a program a 2020/2021-es tanévben is folytatódik.
Versenyek: A történelem programban résztvevő diákok gyakran résztvevői versenyeknek is mint az általunk szervezett komplex történelemversenyek illetve más tematikus versenyek (Savaria országos történelemverseny, Veritas intézet 1956-os verseny)
Tapasztalataink alapján a programban résztvevő diákok intenzívebben és nagyobb elmélyültséggel folytatják történelmi tanulmányaikat.

Program óraszáma: 36 óra
Résztvevők száma: 10 fő

Történelem másképp