Természettudományi tehetséggondozás, fejlesztés – Tauber Andrea

Program célja:

A természettudományos tantárgyak, ismeret iránt érdeklődő diákok készségfejlesztése

Beválogatás:

Vizsgálat tárgya: Lényeglátás, ok-okozati kapcsolatok felismerése, motiváció, Vizsgálat:  önkéntes jelentkezés és a próbaidő során történő aktivitás figyelembe vétele A diákok érdeklődése először szakórai keretek között nyilvánul meg a természettudományi tantárgyak iránt. A tanórai keretek között kedvet kapó diákok vehetnek részt a tehetséggondozáson illetve a tanórán mutatott teljesítményük alapján a szaktanár is javasolhatja nekik a részvételt. A tehetséges diákok érdeklődésüknek megfelelően szakkörön bővítik ismereteiket, felkészítést kapnak szaktárgyi versenyeken való sikeres szereplésre. 

Tehetséggondozás: 

Jelleg: gazdagító és differenciáló. Természetismeret, kémia, biológia témakörein keresztül ismeretátadó, képességfejlesztő, és személyiségfejlesztő program IKT eszközök (online feladatok megoldása és diákok általi készítése)  és tantárgyközi témák bevonása, feldolgozása (történelem és egyéb tantárgyak pl: matematika, rajz, irodalom).   Film alkalmazása új anyag feldolgozása során (készségfejlesztő feladatlapokon és kreatív feladatokon keresztül)  képek alkalmazása (villanókártyák alkalmazása a történelem tehetséggondozásban-tudásmélyítés, ok-okozati kapcsolatok, kreatív feladatokon keresztül.   Készségfejlesztés egyéni és  kiscsoportos foglalkozásokon keresztül.

Hatásvizsgálat:

A fejlesztési cél teljesítmény kritériumait tanulmányi versenyeken, a diákok aktivitásán és a résztvevők által létrehozott produktumokon keresztül mértük le. A programban kitűzött célokat sikerült elérni, a program a 2020/2021-es tanévben is folytatódik. 

Versenyek: A TermTudorok programban résztvevő diákok gyakran résztvevői versenyeknek m ahol kiemelkedő helyezéseket érnek el mind területi, mind országos kategóriákban 

Tapasztalataink alapján a programban résztvevő diákok intenzívebben és nagyobb  elmélyültséggel folytatják természettudományi tanulmányaikat.

Program óraszáma: 36 óra
Résztvevők száma: 10 fő

TermTudorok