Tehetségkibontakoztatás  – Peregi-Buzár Valéria

Program célja:

Elmélyült, kreativitás és intuíció fejlesztő gyakorlatok 

Kezdetek:

Azzal, hogy még nyár elején dobtad fel számunkra a tehetséggondozás lehetőségét, arra inspiráltál, hogy még tovább merészkedik.

Úgy gondolom, a kibontakoztatás annál hatékonyabb, minél jobban kibontakozik a pedagógus is. Dédelgetek egy álmot – „egyszer megvalósítom” címszóval – amiben ezerszer többet látok még a sakknál is!

Még főiskolásként (1993-ban) találtam rá egy különleges tréningre, mely egy merőben más, alapjaiban új tanulási módszert alkalmaz. Ez az expert-operátori rendszer, melynek a lényege, hogy az információ nem a hagyományos úton áramlik, hanem a tudás, a képességek egyik pillanatról a másikra átadódnak. Ez a gyakorlatban így néz ki: Az expert (követő) zene, érzések, mozdulatok, irányított gondolatok hatására ráhangolódik az operátorra (vezetőre), aki felszabadítja a stressz, megfelelni vágyás, görcsös akarás, szorongás, félelem alól az expert egyéniségét. Nyitottá teszi belső értékei kibontakoztatására, megérezteti az energia – információ áramlásán keresztül az egység érzését. Nyitott állapotban beindul az intuíció áramlása, vagyis hozzáférhetővé válik az összemberi tudat – kezdetben – egy-egy morzsája. Pont annyi, ami arra inspirál, hogy még többet tudjunk, még többet megértsünk. Ezt a tehetséget – fejlődés közben kialakul az igény – képesek leszünk az emberiség szolgálatába állítani, magasabb rendű célt szolgálni, mint önös érdekünk.

A különleges a módszerben, hogy az előbb leírtakról semmit nem kell tudni (sőt, nem is szabad, mert hátravetheti a fejlődésben) a tréningen részt vevő gyermeknek. Egyszerűen csak követi a mozdulataimat, teszi, amit érez, jól érzi magát. És fejlődik. Nem a hagyományos iskolai, mérhető módon. De közvetetten érezhető lesz a fejlődés az élet minden fontos területén. Meggyőződésem, hogy ez a jövő iskolája!

A módszer alapjai:

Ennek a módszernek az alapjait egy orosz matematikus, kibernetikus professzor dolgozta ki, és fia, aki szintén matematikus (ezer címmel és kutatási eredménnyel) fektette gyakorlatba. Jómagam 8 évig a rendszer bűvöletében éltem, s most is úgy érzem, ez az egyik legcsodásabb dolog, ami életemben érhetett. Csakis az igazi csodáért, gyermekeim születésekor, a család miatt távolodtam el a tréningmunkáktól. Vágyaimban azonban mindig az élt, hogy egyszer visszakerülök és teszem a dolgom, hisz része vagyok egy nagy egésznek, ahol minden apró fogaskerék számít.

Két éve meghalt a professzor. Távozása azonban nem űrt hagyott bennem, épp ellenkezőleg! Új lángot lobbantott – a valóságban is – a szívemben is: Az elhivatottság lángját. A feladatot, hogy nem hagyhatom feledésbe merülni e nagyszerű módszert. Egyike vagyok azon keveseknek, akik tapasztalhatták a módszer működését, és akik a professzortól és legjobb tanáraitól tanulhattam. Hiszem, hogy a belém táplált lappangó tudás felszínre kerülhet. Hivatásomnak érzem, hogy továbbadjam az elkövetkező nemzedékeknek a fejlődéshez vezető utat.

Ez a „Tehetség kibontakoztató tréning” azaz „TEKI” Tréning.

Ha lehetőséget kapok, hogy itt az iskolai kereteken belül tarthassak tréninget, úgy érzem, az a módszer működésének újabb bizonyítéka. Az ok – okozati dolgok felcserélődése: legbensőbb vágyam és célom, hogy ezt a módszert tovább adhassam a fejlődés, a tehetség kibontakoztatás szolgálatába állítva, de nagyon vágytam itt a herceghalmi iskolában dolgozni. Még nem tudtam miért. Most a tehetségponttal realizálódik, hogy a legideálisabb helyre jöttem. 

Beválogatás:

A bemutató foglalkozáson való aktív részvétel, nyitottság, érdeklődés a megtapasztalt élmények irányában.

Vizsgálat tárgya: motiváció

Vizsgálat: bemutató foglalkozáson való részvétel, önkéntes jelentkezés és a próbaidő során történő aktivitás figyelembe vétele.

Tehetséggondozás:

Jelleg: gazdagító- személyiségjellemzőt fejlesztő, módszereket átadó program. 

Tudományos módszer, amely alapja a tehetséggondozásnak. Nem más, mint tehetségkibontakoztató tréning. Elmélyült, kreativitás és intuíciófejlesztési gyakorlat. 

A zenés foglalkozás aktív mozgáson, egymásra hangoló és a gerinc hajlékonyságára koncentrált, a képzeletet megmozgató tevékenységen alapul. A jelen tapasztalatainak, élményeinek adunk helyet. Boldog, vidám, önkifejező mozgásokat végzünk, majd meditatív élményeket szerzünk. Végül mély bizalommal megosztjuk egymással élményeinket, tapasztalatainkat. 

A tréning vezetője matematika tehetséggondozó, sakk oktató, aki módszerét második éve alkalmazza iskolánkban, melynek segítségével diákjai eljutnak abba a fázisba, ahol nyitottságuk lehetővé teszi a számukra is ismeretlen területek fejlesztését. Az elnevezés a tevékenységünk, érzéseink és céljaink tükröződése: A test-lélek – szellem harmóniáját elérve nyitott, be- és elfogadó, együttműködő, szeretetteljes állapotba kerülünk, szinte szárnyal a lelkünk, mint a táltos paripa. Érzésben számunkra nincs lehetetlen, bármit elérhetünk; innen a táltos elnevezés. 

A program tartalmi elemei:

A tréning vezetése is intuitív, teljesen személyre ill. a csoport igényére szabott. Egyik foglalkozásból  indul ki a másik, ezért nehéz előre foglalkozási tervet készíteni. Azonban 12 témakört fel tudok  sorolni, ami a tréning alappillére: 

 1. „Lesöprés” Megtisztítás a stressztől, problémáktól. Önfeledtség, oldott állapot elérése. 
 2. „Kívánsággömb” Közös energiagömb készítése, ahol fizikai és képzeleti síkon is  megtapasztalható az energia létezése.  
 3. „Antenna” Gerinctorna az érzékelés alapja.  
 4. „Párkövető” Intuitív játék, egymásra hangolódás. 
 5. „Rágógumi” Energetikai játék, egymásra hatás. 
 6. „Milyen színű?” Belső látás intuitív játéka. 
 7. „Ki a boldog? Ki a dühös?” Érzelem kinyilvánítás, érzelmi ráhatás játéka.
 8. „Bizalom játék” Egymásra utaltság, csoportos együttműködési tréning. 
 9. „Meséld el, éld meg!” Olvasás érzelmi töltésű mozgásból és fordítva. 
 10. „Tánc” Önkifejezés mozgással, érzelmi töltéssel zenére. 
 11. „Vonat” Csoport összehangolás, együttműködés, egymásra figyelés. 
 12. „Ölelés” Szeretet kinyilvánítása, éreztetése és megélése. 

Ezek a témák több (min. 3-6) dupla tanórás foglalkozásban bonthatók ki igazán, így minimum  1 tanév anyagát foglalja magában.)

Hatásvizsgálat:

Minden gyermek tehetséges. A kérdés, hogy felszínre került-e az a képessége, ami egyedivé,  különlegessé, egyéniséggé teheti őt. Ha felfedezte önmaga értékeit, akkor optimista, önbizalommal  teli, elégedett életet élhet. Kalandként éli meg az életet, küzd a céljaiért, boldog ember lesz. Ha nem  ismeri fel önmaga egyéniségét, az életet küzdelemnek látja, ami félelemmel, szorongással teli. 

Tanuljunk meg boldogan élni! Keressük meg magunkban a csodát, bontakoztassuk ki tehetségünket!  Ebben nyújt segítséget a „Teki” (tehetség kibontakoztató) tréning. 

Mi is ez?  

– Mozgásos, tevékenykedtető, játékos, zenés tréning. 

Milyen közvetlen hatása lehet a gyermekre? 

 • Felszabadul a stressztől. 
 • Oldódik szorongása, félelme vagy szelídül féktelensége. 
 • Vidám, gondtalan lesz. 
 • Érzései felszínre kerülhetnek.  
 • Használja képzeletét, fantáziáját. 

Mit eredményezhet hosszú távon? 

 • Testi – lelki – szellemi harmónia elérése. 
 • Ez a harmónia az alapja az aktív, alkotó életnek. 
 • Egyéniség felvállalása, öntudatosság. 
 • Önmagunk, társaink különbözőségének elfogadása, értékelése. 
 • Önbizalom, célok kitűzése, vágy és törekvés annak elérésére. 
 • Rugalmasság, merni változni és változtatni. 

Hová vezet? 

 • Fejlődési folyamat, intuitív önfejlesztés. 
 • Ez az aktív, alkotó élet útja, a tehetségek kibontakoztatása. 
 • Elégedett, boldog életút, az élet értelmének megtalálása, megélése.

Részlet a tréning vezető év végi beszámolójából: 

A legfontosabb számomra a gyerekekkel folytatott tevékenység. Fontosnak tartom, hogy abban  az életkorban lépjünk fel ezzel a tevékenységgel, amikor még nem korlátozódik számukra a  határtalanság érzése, a képzelet szabadon szárnyal, a test spontán, gátak nélkül mozdul a zenei  impulzus és külső hatás adta érzésekre. Ez a korosztály az alsó tagozat.  

Szeptemberben bemutató foglalkozást tartottam a 3. és 4. osztályos érdeklődő lánykáinak, akik  közül igen sok jelentkező volt a szakkörre. Ám a foglalkozás jellegéből kifolyólag – amit tavalyi  év tapasztalata megerősített – tömbösített órákban gondolkodtam. A heti 1 órát havi 1X4 óra  tömbökre összeállításával viszont nem fért bele a iskolaotthonos gyerekek egyébként is zsúfolt  órarendjébe. A hatékonyság áldozatokat kívánt, így havi egy szombatra tettem a foglalkozást.  Ezt az áldozatot rajtam kívül csak a jelentkező gyermekek szüleinek alig harmada fogadta el,  így a csoport létszámunk 10, majd egy külsős hasonló korú testvérpár bekapcsolódásával 12- en folytattuk a munkát. Csodálatos látni a lányok nyitottságát, érdeklődését, aktivitását és ezek  eredményét. Hatalmas fejlődésen mentünk és megyünk keresztül, ami hagyományos  eszközökkel nem mérhető, de minden gyermek érzi, milyen belső érték számára, amit megél.  

Nagy vágyam volt és 2018. március 23-án megvalósult egy „családi tréning”. Minden gyermek  édesanyja kapott meghívást a foglalkozásra, és az anya – gyermek kapcsolat bensőségessége  kapott hangsúlyt a feladatok során. A gyerekeknek nagy igényük volt bemutatni intuíciós  képességeiket is, amiben számomra az volt a megható, ahogy az anyukák is belemerültek és  teljes elfogadással mozogtak egy számukra addig ismeretlen közegben: a képzelet, érzések  megfoghatatlan, de megtapasztalható világában. Minden anyuka meghatódottan köszönte meg  ezt a különleges és bensőséges, semmihez nem hasonlítható együttlétet gyermekével. 

Elégedetten és boldog megnyugvással zártam a tanévet, képes voltam azt nyújtani, ami a  lelkemből fakadt. Tele vagyok vágyakkal és elképzelésekkel a továbblépést illetően. Úgy  érzem, ez a tanév megerősítette tevékenységem fontosságát és azt, hogy nem csak vágyam, de  képességem is van az új átadására. Szeretném szélesíteni a kört, akik szívesen tanulják és  gazdagíthatják életüket e tevékenységgel. Ezen fogok dolgozni a jövőben. …

Az elsős osztályomból 6 gyermekkel kezdtem a munkát. Nagyon lelkes csapat gyűlt össze, a gyerekek minden foglalkozáson részt vettek, alig várták a következőt. E kis csapat esetében a foglakozás jellege teljesen megváltozott. Mivel én is intuitív dolgozok és az ő igényeiknek megfelelően alakítom a tréninget, utat adtam a változásnak. A harmonizáló mozgás után az impulzív fejlesztés átváltozott meditatív, relaxációs jellegűvé, melyben a belső megtapasztalások, lelki megélések közös megbeszélésére nagy igény mutatkozott. Az érdemi munka tehát a kisebb létszám ellenére sokkal több volt, mint a felsős csapatnál. Nagy sajnálatunkra a digitális világban a tréninget nem tudtuk folytatni.

Program óraszáma: 36 óra

Résztvevők száma: 20 fő

Megjegyzés:

Ez az expert-operátori rendszer, melynek a lényege, hogy  az információ nem a hagyományos úton áramlik, hanem a tudás, a képességek egyik pillanatról a  másikra átadódnak. Ez a gyakorlatban így néz ki: Az expert (követő) zene, érzések, mozdulatok,  irányított gondolatok hatására ráhangolódik az operátorra (vezetőre), aki felszabadítja a stressz,  megfelelni vágyás, görcsös akarás, szorongás, félelem alól az expert egyéniségét. Nyitottá teszi belső  értékei kibontakoztatására, megérezteti az energia – információ áramlásán keresztül az egység érzését.  Nyitott állapotban beindul az intuíció áramlása, vagyis hozzáférhetővé válik az összemberi tudat – kezdetben – egy-egy morzsája. Pont annyi, ami arra inspirál, hogy még többet tudjunk, még többet  megértsünk. Ezt a tehetséget – fejlődés közben kialakul az igény – képesek leszünk az emberiség  szolgálatába állítani, magasabb rendű célt szolgálni, mint önös érdekünk. „TEKI” TRÉNING 

Táltos tréning