Tájékoztatom Önöket a koronavírus járvány miatt kialakított új, tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről, melyet Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár által kiadott közlemény alapján állítottam össze.

2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli tanítási szünetet jelent, hanem a oktatás módjának megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítani fogjuk a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.


Bejárás az iskolába:
Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.


Az iskola épülete nem kerül bezárásra. Az iskolában mindig elérhető lesz az intézményvezető vagy helyettesei, akik az új munkarend megszervezésével kapcsolatos feladatokat helyben látják el. Őket telefonon kereshetik kérdéseikkel.


A pedagógusok munkavégzésük érdekében, az új munkarendhez szükséges helyi digitális infrastruktúra használata céljából bejárnak az iskolába, ahonnan szervezhetik a tananyagok online átadását.


A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a szülő igénye alapján, indokolt esetben biztosítani kell a gyerekfelügyeletet, melynek megszervezése kiscsoportokban az Érdi Tankerületi Központ szervezésében történik. Kérem, vasárnap estig jelezzék az osztályfőnöküknek, vagy az iskola e-mail címére, hogy igénybe veszik-e a tanulói felügyeletet.


Oktatás módja:
A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online (elsődlegesen a Kréta rendszerben) vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik. Ennek megszervezésére a nevelőtestület hétfőn rendkívüli értekezletet tart. Az általunk kidolgozott és alkalmazott online oktatásszervezési formáról később részletesen tájékoztatjuk Önöket. A Kréta rendszerhez való tanulói jogosultságok az osztályfőnökök által kiküldésre kerülnek. Az oktatás szervezése oly módon történik, hogy a tananyag átadása alkalmas legyen a tanulók tanulmányi követelményeinek teljesítésére.


Otthon tartózkodás:
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.


Gyermekétkeztetés biztosítása:
A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata. A gyermekek étkeztetése azonban hétfőtől nem történhet a helyi étkezőben. Felmérjük azon gyermekek számát, akiknél nem megoldott az otthoni étkezés. Holnap egyeztetünk az önkormányzattal és tájékoztatjuk Önöket a lehetőségekről. Kérem, amennyiben a tantermen kívüli munkarend miatt nem tudja megoldani gyermeke otthoni étkeztetését, holnap estig jelezze igényét az osztályfőnökének vagy az iskola e-mail címére.


Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérek minden kedves pedagógust, szülőt, diákot, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot és türelemmel viseljük a nehézségeket. Ez egy vészhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez.


Együttműködésüket, megértésüket kérem.

Tájékoztató