Az általános iskola első osztályába lépve én már tudtam, mi leszek, ha megnövök. Természetesen óvó néni. Ezt az elhatározásomat pár hét után felváltotta a bizonytalanság.
Lehet, hogy mégis inkább tanító néni leszek? Ez a dilemma egészen felnőtt koromig elkísért. Abban biztos voltam, hogy pedagógus pályára lépek, elhatározásom megingathatatlan volt.

Elvégeztem tehát az óvó- és tanítóképző főiskolát is. 1993-ban kezdtem meg pedagógiai munkámat, a Mányi Napköziotthonos Óvodában. Az óvodában eltöltött évek során a tanítói munkámhoz is nagyon hasznos tapasztalatokat szereztem. Az első osztályosok beszoktatása sosem okoz gondot, sőt talán ezt szeretem legjobban. 2000 augusztusában egy állásajánlattal kerestek meg a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolából. Újra választás elé kerültem. Nehéz volt a döntés, de végül az iskola mellett döntöttem.
Az iskolaotthonos rendszerben a matematika tantárgycsoportot kaptam, s a mai napig ezt folytatom tovább. Nagyon fontosnak érzem a matematika játékos, könnyed, tapasztalatokra építő tanítását. A játéknak óriási személyiségfejlesztő hatása van, motivál, sikerélményhez juttat, ezért igyekszem minden órába valamilyen matematikai játékot becsempészni. Sok könyvből, folyóiratból gyűjtöttem ki a jobbnál jobb játékleírásokat, amelyekből a mai napig szemezgetek. Nagy hangsúlyt fektetek a gyermekek egyéni fejlesztésére, differenciált feladatokkal segítem tanulásukat. Jó érzés megtapasztalni, hogy a kezdő lépésektől milyen tudásra tesznek szert a tanulók 4. osztály végére. Rendszeresen készülünk tanítványaimmal a matematikaversenyekre is.

Mindig nagy érdeklődéssel fordultam a különböző kézműves technikák felé, ezért elvégeztem a Hagyományok Házában, a Népi játszóházvezetői tanfolyamot. 9 évig vezettem népi kézműves szakkört, ahol főként természetes anyagokkal dolgoztunk, s a hagyományos kézműves technikákkal ismertettem meg a gyerekeket. Örömmel és nagy büszkeséggel vitték haza az elkészült gyékénylovat, csuhébabát, vesszőkarikát, rongybabát, nemezlabdát, agyagedényt. Technika órák keretében ma is örömmel nyúlok a népi mesterségek fortélyaihoz.

A természet megszerettetését, környezettudatos életvitelre nevelést nagyon fontosnak tartom. Az erdei iskolák erre nagyon jó lehetőséget biztosítanak, ezért minden osztályomnál törekedtem arra, hogy a négy év alatt legalább egyszer egy erdei iskolába eljussunk. Többször szerveztem már a gyerekeknek táborozást Zánkán, Csákányospusztán és Szúnyogpusztán.

Nagyon jó érzés lenne, ha tanítványaim, évek múlva is, szeretettel és pozitív emlékekkel gondolnának vissza az első iskolás éveikre. Célom, hogy olyan osztályközösségeket neveljek, amelyekben a gyerekek jól érzik magukat, felszabadultan, szorongások nélkül tanulhatnak, számíthatnak egymásra, toleránsak egymással.

2022-ben kerültem a herceghalmi iskolába. Jelenleg matematikát, rajzot, technikát, testnevelést, környezetismeretet és ének-zenét tanítok.