Pedagógus Továbbképzés

Az elmúlt tanév végén pedagógusaink részt vettek egy 120 órás pedagógus-továbbképzésen, melyen elsajátítottuk a Komplex Alapprogram módszertani elemeit, segítséget kaptunk a tevékenység elindításához, gyakorlati megvalósításának alapjaihoz. A tanult új ismeretek, módszerek gyakorlati alkalmazása, tanórai keretek közötti kipróbálása ennek a tanévnek a feladata. A módszer gyakorlati alkalmazásával iskolánk bekapcsolódott az országosan elismert és népszerű Komplex Alapprogramba.
Ez a pedagógiai modell arra kínál megoldást, hogy a gyerekek már egészen kicsi koruktól kezdve megtanuljanak közösségben gondolkodni, együttműködni, véleményt formálni. Olyan felnőtteket kell nevelnünk, akik talpraesettek, jó a problémamegoldó képességük, akik nem ijednek meg a kudarctól, és mernek célokat kitűzni maguk elé. Ebben segít az Alapprogram.

Célunk a program bevezetésével, hogy diákjaink élmény alapú tanulási folyamaton keresztül bővítsék ismereteiket.

  • Tapasztalva, és örömmel tanulni.
  • A tudást közös élményként megszerezni.
  • A képességeket hatékonyan fejleszteni.


Mivel intézményünkben nincs szó lemorzsolódásról, korai iskolaelhagyásról, ezért a program bevezetését sem ezért tartom fontosnak. Annál inkább nagyszerű lehetőség a már régóta megálmodott Élménysuli létrehozására. Pedagógiai munkánk középpontjában az élménypedagógia áll.
A gyermekek előtt legyen ott a sok lehetőség, melyből irányultsága, érdeklődési köre szerint választhat. A 21. század iskolájában, a fejlődő társadalmi igények kielégítéséhez a pedagógusnak legnagyobb kihívást a tanulók megfelelő motiválása, érdeklődésének felkeltése jelenti. Ez a program segítséget nyújt a pedagógusoknak módszertani megújulásra a KAP képzései által. Intézményünkben eddig is előtérbe helyeztük a differenciálást, egyéni képességekhez igazodó tanítást (Meixner-módszer, Mesezene-Zenezörej, egész napos oktatásiskolaotthon, képesség szerinti bontott csoportos tanórák, kooperatív technikák, projektmódszer, tanulni jó program, …alkalmazása) , melyek már mindennapos, jó gyakorlatként működnek. Intézményünk, tanítványaink eredményei (kompetenciamérés, továbbtanulás, tanulmányi átlag, beiskolázási adatok) azt igazolják, hogy ezek a módszerek jól működnek, eredményesek, meghozták a várt eredményeket.

A programról:

Komplex Alapprogramhoz az élménypedagógia eszközeivel, a módszertani kultúraváltás elősegítésével támogatja intézményünk szervezeti megújulását.
A Komplex Alapprogram jelmondata: „Tanulni élmény!” Sikeres iskolai bevezetése magával hozza az élményalapú tanulást, ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. A program központi eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, amely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Az Élménysuli bevezetése együtt jár az intézmények szervezeti megújulásával, valamint az ott tanító pedagógusok módszertani kultúraváltásával, hiszen az intézményvezető és a pedagógusok nélkül nem lehet sikeres a program. A tanulók komfortérzetét az élményszerűség, a játékos tanulási szituációk, a kisebb vagy más jellegű terhelés, a sikerélmény, az iskolai eredményesség emelkedése javítja. Nem arról van szó, hogy nem kell elsajátítani a tananyagot, hanem arról, hogy a program módszerei és tartalmi elemei élményszerűbbé teszik a tananyag elsajátítását.

https://www.komplexalapprogram.hu/cms/tartalom/megtekint/erdeklodoknek

Mit várunk a program bevezetésétől?

Segítségével a tanulók motivációja, eredményessége, magatartása egyaránt javulni fog. Célunk, hogy a pedagógus kollégák a tanítás-tanulás mindennapi gyakorlatához kézzelfogható segítséget kapjanak.
Saját már működő tevékenységeinkre alapozott Élménysuli létrehozása: 5 jó szokás programmal.

Pedagógus Továbbképzés