Tájékoztatom Önöket az április 19-től érvényben lévő oktatási rendről.
A Kormány döntése értelmében az általános iskolák 1-4. évfolyamainak jelenléti oktatás kezdődik, a felső tagozatos diákoknak és az alapfokú művészeti oktatásban részt vevő diákoknak marad a digitális oktatási rend május 10-ig.
Tájékoztatom Önöket a további működéssel kapcsolatos tudnivalókról:
Felső tagozat és HAMI:

-Változatlanul Heti tervet küldünk, melyben a szokásos módon jelöljük az online órákat.

-A diákokkal való kapcsolattartás marad a szokásos módon, Kréta, classroom, egyéb fórumok.

Alsó tagozat:

-Minden osztály elkészíti az egyéni órarendjét, melynek megfelelően zajlik a következő hetektanulásszervezése. Alapjában véve délelőtt tanítunk, és ebéd után lehetőséget biztosítunk aszülőknek, hogy gyermeküket 13 órakor hazavigyék. Természetesen igény szerint 17 óráigügyeletet biztosítunk. Erre küldök egy google kérdőívet, illetve az osztályfőnöknek is jelezhetikaz igényüket. Elsősorban, amennyire az idő engedi szabad levegőn tartjuk az ügyeletet, delétszámtól, időjárástól függően, kellő elővigyázatossággal szervezzük meg.

-Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson,továbbra is be kell tartanunk az intézkedési protokoll előírásait (reggeli lázmérés, fertőtlenítés,szellőztetés, előírások szerinti maszkviselés, …). Szülői jelenlét az intézményben továbbra semengedélyezett.

-Összevont órákat, diákcsoportok keveredését mellőzzük, így nem lesznek megtartva a hittan órák,nyelv órák, logika órák, stb.

-Alapos indokkal lehetőség van tanulói távolmaradási kérelem benyújtására, melyet iskolánkhonlapjáról letölthetnek és az iskola email címére kell elküldeni. Ezek egyedileg kerülnek elbírálásra, engedélyezés esetén a tanulói távolmaradást igazoltnak tekintjük. Az EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát a 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit. Ennek szükségességét a pedagógusok és az intézmény tudja reálisan megítélni.

-Azoknak a diákoknak, akik igazoltan otthon maradnak biztosítjuk a tananyag eljuttatását, a lecke elküldését az osztály által használt platformokon: Kréta felület, classroom csoport, stb.

-Amennyiben a gyermeke igazoltan covid fertőzött, vagy a családban van covid fertőzött, Önnek értesítési kötelezettsége van, melyet kérem haladéktalanul tegyen meg az iskola felé, hogy elkerüljük a járvány terjedését. Amennyiben egy osztályban igazoltan Covid-19 fertőzés jelenik meg, úgy intézményvezetői kérelem alapján az Operatív Törzs tantermen kívüli, digitális munkarend elrendeléséről dönt.

Kérem együttműködésüket, támogatásukat a jelenléti oktatáshoz történő óvatos és fokozatos visszatéréshez, iskolánk újranyitásához.

Kívánok valamennyiüknek az elkövetkező időszakra sok erőt, jó egészséget, kitartást!
Vigyázzanak magukra és szeretteikre!

Oktatási rend április 19-től