Logikus gondolkodás fejlesztése tanórai és tanórán kívüli foglalkozáson – Enyedi Judit

Program célja:

A tanulók matematikai készségeinek és a tantárgyi ismereteinek fejlesztése, a matematika iránti érdeklődés növelése, logikus, kreatív gondolkodás fejlesztése, alternatív megoldások keresése

Beválogatás:

2008-as tanévtől a matematika oktatás csoportbontásban történik képességek szerint. Ennek megfelelően az ötödik évfolyamtól létrejön egy „gyengébb” és egy „erősebb” csoport. A jobb képességű csoportban már tanítási órákon elkezdődik a tananyag gazdagítása, ebből a csoportból kerülnek ki a tehetségesebb tanulók tanulmányi eredmények, versenyeredmények alapján, akikkel tanítási órán kívül szakkör formájában folytatódik a munka.

Tehetséggondozás:

Gazdagító program, melynek tartalmi egységei: elméleti és gyakorlati játékos feladatok megoldása, versenyfeladatok megoldása, más alternatív megoldások keresése, munkáltatás, kooperatív technikák, élmény pedagógiai módszerek alkalmazása egyéni vagy csoportos munkában tanórán kívüli foglalkozásokon.

Időkeret: tanórán kívüli foglalkozások száma heti 1 óra, összesen 36 óra

A szakkörön használt feladatokat a következő típusokba sorolható:

 1. Kreatív gondolkodás. (tangram).
 2. Vizuális logika (térlátás, képalkotás, optikai csalódás, felfoghatatlan vizuális
  ellentmondások feloldása).
 3. Nyelvi logika, logikai játékok a szavakkal, mondatokkal, a nyelvvel. (Például: intarzia,
  anagramma, eszperente, palindrom)
 4. Matematikai logika
 5. Logi-sztori: Közös, csoportos nyomozás
 6. Stratégiai játékok
 7. Gyakorlati logika. A mindennapi élet problémáinak logikája.
 8. IQ-tesztek feladattípusai
 9. Csapatjátékok
 10. Különböző típusú verseny feladatok (egyéni és csoportos versenyhez)

Hatásvizsgálat:

Ezek a tanulók tanulmányi versenyeken (pl. Bolyai matematika csapatverseny, Zrínyi Ilona matematika verseny, Országos Logika verseny, Medve matek csapatverseny, kenguru matematika verseny, Pangea matematika verseny) eredményesebben szerepelnek, középiskolai továbbtanulás során sikeresen felvételiznek a reál tagozatos középiskolákban.
Eredményesebben szerepelnek órákon (matematika, magyar órákon), logikai feladatok megoldásában alternatív megoldásokat keresnek, kreatív ötletek születnek.

Program óraszáma: 36 óra

Résztvevők száma: 32 fő

Játszva könnyebb