A herceghalmi köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve nagyon sok emberrel érintkeznek napi szintű kapcsolatban. Ezért esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése. A köznevelésért felelős helyettes államtitkár által kihirdetett Intézkedési terv a 2020/2021 tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről protokollban megfogalmazott védekezési feladatok eredményes végrehajtása érdekében az alábbi intézkedési protokollt vezetjük be intézményünkben, mely 2020. szeptember 1-től visszavonásig érvényes.

Intézkedési protokoll a Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

I.Intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Iskolánkat csak tanulóink látogathatják, a szülők gyermeküket csak az iskola épületének bejáratáig kísérhetik. Hazautazás időpontjáról az osztályfőnököt értesítsék, gyermeküket az iskola épülete előtt várják.

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

A közösségi terekben, folyosókon, aulában egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

Testnevelési órákat az időjárás függvényében elsősorban szabad téren tartjuk. Az órák során lehetőleg mellőzni kell a szoros testi kontaktussal járó feladatokat.

Tanév során szervezett rendezvényeink megszervezése során tekintettel leszünk az alábbiakra:
-az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, -az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), -zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, -a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
Iskolai rendezvényeinket a szülők korlátozott létszámú jelenlétével vagy szülői jelenlét nélkül szervezzük.

Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, így a Határtalanul! program keretében szervezett kirándulások időpontját későbbre helyezzük.

II.Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Iskolánk mindhárom bejáratát megnyitjuk (víztorony, könyvtár, főbejárat). Az ügyeletes nevelők indokolt esetben reggeli lázmérést végeznek. Reggeli ügyelet 7.30-tól 8.00-ig az iskola udvarán. Rossz idő esetén mindenki a saját osztályában várja a tanítás kezdetét.

Iskolánk bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőket helyezünk el, annak használatára rendszeresen felhívjuk tanulóink figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel is kiegészítünk. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, textil törölköző használata kifejezetten kerülendő.

A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak az első tanítási napon, illetve szükség szerint rendszeresen.

Naponta rendszeres többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk az NNK ajánlásának, szabályozásának megfelelően.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

III. Étkezésre vonatkozó szabályok

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

Fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

IV. Iskola egészségügyi ellátás szabályai

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet

3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

A személyes találkozást igénylő teendők esetében –védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra –a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

V. Tanulói hiányzások kezelése

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például immun-szupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A szülő egy tanév folyamán gyermekének hat nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést –indokolt esetben –az intézményvezető adhat.

VI. Teendők beteg személy esetén

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermek orvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A gyermek az iskolába –hasonlóan más megbetegedésekhez –kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

VII. Intézkedés iskolai fertőzés előfordulása esetén

Felkészülünk a munkarend átalakításra, melynek érdekében az intézményesített fórumokat, platformokat használjuk. Módszertani váltásra készülve diákjainkat felkészítjük esetleges átállásra.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában –elsősorban digitális eszközök alkalmazásával –történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Amennyiben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

VIII. Kommunikáció

Szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket, fogadóórákat csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg.

Információkat, tájékoztatásokat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az iskola honlapján keresztül adjuk.

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

Célunk, hogy a következő tanév hagyományos módon a tantermekben, az iskolaépületben valósulhasson meg. Ugyanakkor a járvány nem múlt el, ezért fontos az éberség és szükség esetén a közbeavatkozás, a gondos, körültekintő megelőzés, védekezés. Ennek érdekében kérem valamennyi érintett számára intézményünk intézkedési protokolljának betartását!

Intézkedési protokoll az iskolánkban