Tehetségsegítő gyakorlatok alkalmazása tanórán kívüli foglalkozásokon – Enyedi Judit

Program célja:

  • Közösségépítés
  • Kreatív kézműves ötletek erősítése
  • Matematika iránti érdeklődés növelése
  • Logikus, kreatív gondolkodás fejlesztése
  • Önálló problémamegoldás
  • Szabadidő hasznos eltöltése

Beválogatás:

A tanulmányi teljesítmény megfigyelése: a tanulók tanórai tevékenysége, feladatvállalási szándéka, munkatempója, figyelme, kitartása, problémamegoldó gondolkodása döntő

  • A tanulmányi versenyek alkalmával nyújtott teljesítmény
  • Véleménygyűjtés (kollégáktól, szülőktől, diáktársaktól)
  • Tesztek, kérdőívek: motiváció, szabadidő kérdőív készítése a tanulókkal

Tehetséggondozás:

Tanórán kívüli, a matematikai kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program.
A tehetséges, matematika iránt érdeklődő diákjainknál motiváltságuk fokozását tartjuk a legfontosabbnak, melyhez táblajátékokat használunk.
Programunk az iskola tehetségműhelyének tevékenységére építve a matematika iránt érdeklődő és az ötletes kézműves alkotásokban tehetséges gyermekeknek készül, beépítve természetismeretet.
A program végrehajtása során az iskolai szerkezettől eltérően játékos, tapasztalati, felfedező módszereket használunk. Titkosírásokat fejtenek meg, vagy táblás logikai játékokkal (sakk, Mancala, Tangram, Blokus, Cubi Cup stb.) játszanak, kockákból, Polydronból, Tangramból saját maguk alkotnak, építenek. A programhoz szükséges felszerelésre, logikai játékokra az anyagi forrást (2100000 Ft-ot), pályázat útján nyertük 2018-ban, az Érdi Tankerületi Központ infrastruktúra fejlesztési belső pályázatán. pályázat száma: TK/123/798-8/2018

Hatásvizsgálat:

A tehetséggondozó program hatására pozitív fejlődést látunk a tanulók iskolai tanulási folyamatában, a motivációban és az attitűdökben. Ezek a tanulók tanulmányi versenyeken (pl. Bolyai matematika csapatverseny, Zrínyi Ilona matematika verseny, Országos Logika verseny, Kenguru matematika verseny, Medve matek csapatverseny, Pangea matematika verseny) eredményesebben szerepelnek, középiskolai továbbtanulás során sikeresen felvételiznek a reál tagozatos középiskolákban.

Program óraszáma: 60 óra

Résztvevők száma: 12 fő

Észjátékok kreatívan