Emlékezzünk együtt a hősökre!

A koronavírus-járvány miatt az ünnepség ugyan elmarad, de az ünnep nem. Március 15-i nemzeti ünnep az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja, melynek üzenetét ma is észben kell tartanunk:

„A haza minden előtt”.

Kölcsey Ferenc, nemzeti himnuszunk szerzőjének szavai, ma, ezekben a rendkívüli időkben még inkább érvényesek. Egy évvel ezelőtt kezdődött a világjárvány, mely valamennyiünket kihívások elé állít nap, mint nap, éppúgy, ahogy 173 évvel ezelőtt a nemzet hőseit. Ma ugyanazzal a hősiességgel küzdünk egy olyan láthatatlan ellenség ellen, melyet csak összefogással, közös erővel, kitartással, hittel győzhetünk le.

A pesti forradalomban a márciusi ifjak harcoltak egy jobb, élhetőbb jövőért, a nemzet szabadságáért. Követeléseiket így kezdik a 12 pontban:

„Mit kíván a magyar nemzet!
Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

A forradalom kivívta nemzetünk szabadságát és következményeként az ország polgári, gazdasági fejlődésnek indult. Hazánk a történelem során számtalan harcot, háborút megvívott, milliók kerültek életükkel és vérükkel a haza oltárára, de a viszontagságok ellenére még mindig él az ezer éves nemzet.

A mai ünnepi megemlékezésen emlékezzünk 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Mondjunk köszönetet, áldjuk tetteiket azoknak a hősöknek is, akik ma vívják harcukat azért, hogy nemzetünk fent maradhasson.

Adjunk hálát Istennek:
„ Urunk! Istenünk!
Egy egész nemzet fiai, milliók és milliók borulunk előtted arczra, hálát adva véghetetlen irgalmadért, hogy bennünket örvendetes napokkal boldogítottál, hogy szomorú éveinkben el nem hagytál, és ezer évig kegyelmeddel föntartottál.
Légy áldva Urunk Istenünk kimondhatatlan jóságodért!
Oltárod előtt leborulva kérünk, ne vondd meg tőlünk áldó kezedet, vezess, ótalmazz bennünket a jövőben is!”
– A magyar nemzet története

Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető

Emlékezzünk együtt a hősökre!