Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy a járvány elleni még hatékonyabb védekezés érdekében 2021. március 8-tól március 31-ig tantermen kívüli, digitális munkarend lép életbe az általános iskolai oktatásban – a kormány döntése értelmében. A tavaszi szünet április 1-től április 6-ig tart.

Iskolánk munkarendjében a felhasználható 6 nap terhére április 7.8.9. tanítás nélküli munkanapok, így először április 12-én térünk vissza az iskolába.

Bejárás az iskolába:
Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.
Az iskola épülete nem kerül bezárásra. Az iskolában mindig elérhető lesz az intézményvezető vagy helyettesei, továbbá a titkárság is, akik az új munkarend megszervezésével kapcsolatos feladatokat helyben látják el. Őket telefonon kereshetik kérdéseikkel.

A pedagógusok munkavégzésük érdekében, az új munkarendhez szükséges helyi digitális infrastruktúra használata céljából bejárnak az iskolába, ahonnan szervezhetik a tananyagok online átadását.

A digitális munkarend időszakában a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében a gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre.

Oktatás módja:
A digitális munkarend eljárásrendjét iskolánk honlapján is megtalálják. Kérem az abban foglaltakat figyelembe véve járjanak el kérelmeikkel kapcsolatban. Az oktatás a tavaszi időszakban már alkalmazott módon történik. Az osztályfőnökök heti tervet küldenek, az online órák megjelölésével, melyeket a szaktanárok az órarendi óra idejében tartanak. A szaktanárok a tananyagot a google classroomon, a Kréta felületén vagy a már korábban kialakított módon juttatják el a tanulóknak.

Gyermekétkeztetés biztosítása:
A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata. A gyermekek étkeztetése azonban hétfőtől nem történhet a helyi étkezőben. A diákok étkezését lemondtuk. Kérem, amennyiben a tantermen kívüli munkarend miatt nem tudja megoldani gyermeke otthoni étkeztetését, kérem
jelezze igényét az egyelasuliban@gmail.com e-mail címre, így az étel elvihető az iskolából.

Ez egy vészhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Együttműködésüket, megértésüket kérem.
Vigyázzunk egymásra, gyermekeinkre, pedagógusainkra!

Herceghalom, 2021. március 5.

Tisztelettel: Horváthné Gacsályi Marianna, intézményvezető

Digitális munkarend 2021. március 8.-31.