• Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:
  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.
  Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.
  Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

 • Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
 • Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 • Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola általszabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

 • Ez a következőképpen alakul iskolánkban:
  Április 15-én 8:00 órától 18:00 óráig és 16-án 8:00 órától 17:00 óráig lesz lehetőség a személyes beiratkozásra előzetesen egyeztetett időpontban. Időpontot foglalni hétköznap 8:00-tól 12 óráig a következő telefonszámon lehet: 06/20 524-3074
  A beiratkozás során kiemelt figyelmet fordítunk a járványügyi előírások betartására:
  Belépéskor kérjük a kézfertőtlenítő használatát, a biztonságos távolság megtartását, a dokumentumok kitöltésénél lehetőség szerint saját toll használatát és a szájmaszk szabályos viselését.
  A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

 • – A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  – A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  – A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  – NEK adatlap diákigazolvány igényléséhez ( később is leadható)
  – jelentkezési lap
  – nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  – nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  – nyilatkozat a hit-és erkölcstan illetve az etika tantárgy választásáról
  – nyilatkozat az étkezési igényről
  – nyilatkozat étkezési kedvezményről
  – nyilatkozat fénykép, videó készítésről
  – nyilatkozat fényképes igazolvány, lakcímkártya, Taj kártya, bírósági határozat sokszorosításához
  – AMI jelentkezési lap
  Elektronikus, online formában történő beiratkozás esetén, kérjük, hogy az iskola@herceghalom.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni azokat a dokumentumokat fénykép vagy szkennelt formában, amelyeket nem tudnak a Kréta felületére feltölteni.

 • A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek. A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Érdi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
Beiratkozás rendje