Álláshirdetések

Érdi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Herceghalmi Általános Iskola és AMI

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alsó évfolyamosok nevelése, oktatása, egyéb pedagógiai célú foglalkozások szervezése, pedagógiai munkához kapcsolódó adminisztratív tevékenység

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • • Főiskola, tanító szak,
  • • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • • felhasználói szintű MS Office A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Gacsályi Marianna intézményvezető nyújt, a 06/23/319-228 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Herceghalmi Általános Iskola és AMI, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/HR/266-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

• Elektronikus úton Horváthné Gacsályi Marianna intézményvezető részére a iskola@herceghalom.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: , Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

Álláshirdetések