Álláshirdetés – tanító

Érdi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Herceghalmi Általános Iskola és AMI tanító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Alsó évfolyamosok nevelése, oktatása,
 • egyéb pedagógiai célú foglalkozások szervezése,
 • pedagógiai munkához kapcsolódó adminisztratív tevékenység

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, tanító szak,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű MS Office

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Gacsályi Marianna intézményvezető nyújt, a 06/23/319-228 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Herceghalmi Általános Iskola és AMI, 2053 Herceghalom,Gesztenyés út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/HR/266-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy
Elektronikus úton Horváthné Gacsályi Marianna intézményvezető részére a iskola@herceghalom.hu E-mail címen keresztül

vagy
Személyesen: , Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

Álláshirdetés – tanító